Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Наказ Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України
від 24 травня 2001 року N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2001 р. за N 582/5773

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26 листопада 2002 року N 73,
 від 15 червня 2005 року N 92,
 наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
від 8 лютого 2006 року N 42,
 наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 1 червня 2010 року N 167,
 наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 9 серпня 2012 року N 404

Указами Президента України від 09.12.97 N 1342 та від 16.05.2001 N 314 затверджено Положення про Держбуд України та зміни до нього. Цим Положенням покладено на Комітет здійснення функцій координації і нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації, у зв'язку з чим НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна (додається).

2. "Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации жилищного фонда", затверджену наказом ЦСУ СРСР від 15.07.85 N 380, уважати такою, що не застосовується на території України, та Інструкцію по технічній паспортизації жилих будинків державного і громадського фонду та фонду житлово-будівельних кооперативів у міській і сільській місцевостях України, затверджену наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.12.91 N 136, уважати такою, що втратила чинність.

3. Українській асоціації "Укртехінвентаризація" (Л. Черненко) забезпечити видання Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна.

4. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М. Каплун) подати наказ на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету М. Руля.

 

Голова Комітету  

В. М. Гусаков  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 24 травня 2001 р. N 127

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 липня 2001 р. за N 582/5773 


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

(У тексті Інструкції слово "самовільне" в усіх відмінках і числах замінено словом "самочинне" у відповідному відмінку і числі згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 8 лютого 2006 року N 42)


1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства, зокрема Положення про Держбуд України, затвердженого Указами Президента України від 09.12.97 N 1342/97 та від 16.05.01 N 314 , якими на Комітет покладено здійснення функцій нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації.

1.2. Інструкція визначає порядок та методику проведення технічної інвентаризації збудованих (реконструйованих) будинків, допоміжних будівель та споруд з метою:

- визначення їх фактичної площі та об'єму (щодо проектних);

- обстеження та оцінки технічного стану наявних об'єктів;

- установлення вартості об'єктів.

Технічна інвентаризація передбачає:

- первинну технічну інвентаризацію об'єктів;

- поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за певний період часу після первинної інвентаризації.

1.3. Інструкція діє на всій території України для здійснення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна всіх форм власності.

1.4. Технічну інвентаризацію новозбудованих (реконструйованих) та наявних об'єктів виконують за рахунок замовників комунальні підприємства - бюро технічної інвентаризації.

На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи (додаток 1) та технічні паспорти (додатки 2 - 8, 18).

(абзац другий пункту 1.4 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Термін виконання робіт з технічної інвентаризації - один місяць. В окремих випадках за наявності відповідних обґрунтувань термін виконання робіт визначається наказом керівника БТІ.

(пункт 1.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Державного
 комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73)

1.5. Матеріали технічної інвентаризації є майном бюро технічної інвентаризації та слугують підставою для надання інформації згідно з чинним законодавством.

1.6. На житлові будинки, запроектовані, побудовані (реконструйовані) відповідно до норм СНиП 2.08.01-89, вимоги Державних будівельних норм (далі - ДБН В.2.2-15-2005) не поширюються.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

1.7. Для проведення інвентаризаційних робіт з юридичними особами укладаються договори, а з фізичними - замовлення-зобов'язання.

(розділ 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

2. Об'єкти, що підлягають технічній інвентаризації

До об'єктів, що підлягають технічній інвентаризації, належать:

- житлові будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки;

(абзац другий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

- житлові будинки садибного типу, розташовані на окремих земельних ділянках;

- будинки і споруди громадського та виробничого призначення, інженерні мережі, елементи благоустрою тощо;

- господарські будівлі (сараї /хліви/, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, сміттєзбірники тощо); 

(абзац п'ятий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73)

- господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо);

(абзац шостий розділу 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 26.11.2002 р. N 73)

- садові та дачні будинки, гаражі (що не відносяться до господарських: багатоповерхові, підземні, одноповерхові-блокові);

- захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (далі - захисні споруди) (ДБН В 2.2.5-97 "Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони", ДБН А 3.1-9-2000 "Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання"). Класифікація захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) наведена у додатку 14 до цієї Інструкції.

(розділ 2 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

2.1. Житлові будинки квартирного типу, гуртожитки

(назва пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Житлові будинки квартирного типу поділяються на малоповерхові (1 - 4 поверхи) та багатоповерхові (5 поверхів та вище).

Багатоповерхові житлові будинки є багатоквартирними.

Разом з тим багатоквартирними є малоповерхові будинки блокового типу - так звана килимова забудова.

Основну типологічну структуру будинків квартирного типу та гуртожитків складають секційні, коридорні (галерейні), блокові житлові будинки.

(абзац п'ятий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Технічній інвентаризації підлягають як квартирні житлові будинки та гуртожитки загалом, так і їх основні елементи:

(абзац шостий пункту 2.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

- секції;

- поверхи (надземні, цокольні, підвальні, технічні, мансардні);

- сходово-ліфтові вузли;

- квартири (групи квартир);

- квартири в будинках садибного типу;

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом одинадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

- кімнати, жилі блоки, секції у гуртожитках.

(пункт 2.1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци одинадцятий - тринадцятий
 вважати відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим)

Під час визначення поверховості надземної частини будинку до числа поверхів включаються всі надземні поверхи, у тому числі технічний, мансардний і цокольний, якщо верх його перекриття перебуває вище середньої планувальної позначки землі не менше ніж на 2 м (додаток 10).

За умови різної кількості поверхів у різних частинах будинку, а також у разі розміщення будинку на земельній ділянці з нахилом, коли за рахунок нахилу збільшується кількість поверхів, поверховість визначається окремо для кожної частини будинку (наприклад, 5-7-9-поверховий).

Технічний поверх, розташований над верхнім поверхом, під час визначення поверховості будинку не враховується.

2.2. Житлові будинки садибного типу

Житловий будинок указаної категорії складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень.

Характерними допоміжними приміщеннями будинків є: передпокій, кухня, коридор, веранда, вбиральня, комора, приміщення для автономної системи опалення, пральня тощо.

На присадибних ділянках, крім житлових будинків, розміщуються господарські будівлі (сараї /хліви/, літні кухні, гаражі, майстерні, навіси, вбиральні тощо) та господарські споруди (колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо).

(абзац третій пункту 2.2 в редакції наказу Державного комітету України
 з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Прибудовою (до житлового будинку) є частина будинку, розташована поза контуром її капітальних зовнішніх стін і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну. Прибудови мають внутрішнє сполучення з основними частинами будинків.

До них відносяться: прибудовані житлові кімнати та допоміжні приміщення (тамбури, веранди, кухні, комори, ванні кімнати, вбиральні тощо).

2.3. Будинки та споруди громадського призначення

[ДБН В 2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди"]

Основні типи:

Будинки дитячих дошкільних закладів

Дитячі дошкільні заклади загального, спеціального та оздоровчого типів

Будинки дитини та дошкільні дитячі будинки

Дошкільні заклади, об'єднані з початковою або середньою школою

Будинки навчальних закладів

Загальноосвітні та спеціалізовані школи

Загальноосвітні, спеціальні та санаторні школи-інтернати

Міжшкільні навчально-виховні комбінати

Позашкільні заклади

Професійно-технічні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади

Інститути підвищення кваліфікації спеціалістів

Будинки та споруди для охорони здоров'я і відпочинку

Лікувально-профілактичні заклади

Санітарно-профілактичні заклади

Установи судово-медичної експертизи

Аптечні заклади

Санаторії та санаторії-профілакторії

Заклади відпочинку та туризму

Будинки та споруди фізкультурно-оздоровчі та спортивні

Відкриті фізкультурно-спортивні споруди

Будинки та криті споруди

Фізкультурно-спортивні та фізкультурно-оздоровчі комплекси

Будинки культурно-видовищних закладів дозвілля та культових закладів

Бібліотеки

Музеї та виставки

Будинки дозвілля (клуби, центри культури і дозвілля та інше)

Видовищні будинки (театри, концертні зали, кінотеатри, цирки та інше)

Культові будинки, споруди та комплекси

Будинки підприємств торгівлі та громадського харчування

Будинки для підприємств роздрібної торгівлі

Будинки для підприємств громадського харчування (за винятком будинків та приміщень громадського харчування, які належать до допоміжних будинків і приміщень промислових підприємств)

Будинки підприємств побутового обслуговування

Комплексні підприємства побутового обслуговування

Лазні, лазне-оздоровчі комплекси

Хімчистки та пральні

Будинки закладів соціального захисту населення

Територіальні центри соціального обслуговування

Будинки-інтернати загального та спеціального типів

Будинки для науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій та органів управлінь

Будинки для науково-дослідних інститутів (за винятком значних спеціальних споруд)

Будинки для проектних та конструкторських організацій

Будинки інформаційних центрів

Будинки для органів управління

Будинки для громадських організацій

Будинки для кредитування, страхування та комерційного призначення

Банки і банківські сховища

Будинки для архівів

Будинки для транспорту, призначені для безпосереднього обслуговування населення

Вокзали всіх видів транспорту

Контори для обслуговування пасажирів та транспортні агентства, касові павільйони

Будинки для комунального господарства (окрім виробничих, складських і транспортних будинків та споруд)

Будинки для громадських обрядів, ритуальних послуг, крематорії

Житлово-експлуатаційні заклади

Будинки готелів, мотелів та кемпінгів

Громадські вбиральні

Багатофункціональні будинки та комплекси, що включають  приміщення різного призначення

Основні будинки, господарські будівлі

Основними вважаються будинки, що визначають призначення використання земельних ділянок, на яких вони розміщені.

Основними можуть бути житлові та громадські будинки - житловий будинок, школа, лікарня, магазин тощо.

На одній земельній ділянці можуть бути розташовані декілька основних будинків різних за призначенням. Так, якщо на пришкільній ділянці, крім школи, є ще житловий будинок для вчителів, то і школа і житловий будинок є основними будинками.

Господарські будівлі: котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, гаражі, сараї, сміттєзбірники тощо, розміщені на земельних ділянках житлових і громадських будинків, виконують функції допоміжного господарського призначення та інженерного забезпечення основних будинків.

Основні та допоміжні приміщення громадських будинків та споруд

Основними приміщеннями громадських будинків та споруд (далі - будинків) є приміщення, які визначають їх функціональне призначення.

Допоміжні приміщення - це приміщення, які виконують функції допоміжного (другорядного) значення в громадських будинках. Найбільш характерні з них - вестибюлі, коридори, холи, гардероби, вбиральні, комори тощо.

Примітка. До складу приміщень громадських будинків входять приміщення іншого призначення - їдальні, буфети, бібліотеки, кіоски тощо, які відносяться до приміщень відповідного типу громадських будинків.

Приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки

На першому, другому і цокольному поверхах житлових будинків розміщуються приміщення для магазинів роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, відділень зв'язку, банків, магазинів і кіосків, юридичних консультацій та нотаріальних контор, рагсів, філій бібліотек, виставкових залів, житлово-експлуатаційних організацій, для фізкультурно-оздоровчих занять, культурно-масової роботи з населенням, а також приміщень для груп короткочасного перебування дітей дошкільного віку (крім цокольного поверху), за винятком:

підприємств громадського харчування, пунктів приймання посуду, магазинів, площа яких перевищує встановлені нормативні площі;

спеціалізованих магазинів будівельних, хімічних та інших товарів;

майстерень з ремонту побутових машин, приладів, ремонту взуття;

бань, саун, пральних і хімчисток.

2.4. Садові та дачні будинки, гаражі

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання.

Дачний будинок - це житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

У межах одного поселення або району можуть передбачатися змішані типи використання земельних ділянок: для відпочинку, ведення садівництва та городництва тощо з будівництвом як дачних, так і садових будинків.

На ділянках садових (дачних) будинків можуть бути розміщені також господарські будівлі (у тому числі для утримання домашньої птиці, кролів тощо).

Основні типи гаражів - одноповерхові (блокові), багатоповерхові та підземні гаражі-стоянки. До основних приміщень належать приміщення для стоянки автомашин, до допоміжних - майстерні, роздягальні, оглядові ями, для зберігання запчастин і т. п.

3. Організація та порядок виконання робіт

3.1. Загальні вимоги

Технічній інвентаризації підлягають об'єкти (згідно з розділом 2) всіх форм власності, розташовані на земельних ділянках (за окремими поштовими адресами), незалежно від того, побудовані вони за відповідно оформленими документами чи самочинно: будинки, включаючи прибудови та надбудови, громадські та виробничі будинки, господарські будівлі та споруди, а також вбудовані та окремо розташовані захисні споруди.

(абзац другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Під час інвентаризації повинні бути обстежені основні конструктивні елементи будинків: фундаменти, стіни, перегородки, надпідвальні, міжповерхові та горищні перекриття, підлога, вікна, двері, покрівля; внутрішнє і зовнішнє опорядження; системи опалення та вентиляції, водопровідно-каналізаційне обладнання, газове і електрообладнання, ліфти, сміттєпроводи тощо (додаток 11).

(абзац третій пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Технічний знос будинків (окремих елементів) можливо визначити тільки у процесі обстеження та оцінки технічного стану конструкцій з врахуванням якості виконання будівельних робіт, атмосферного впливу, експлуатаційних та інших чинників. Під заповненою з результатами обстеження таблицею про технічний опис (характеристику) або опис конструктивних елементів зазначається: "Обстеження здійснив, посада, прізвище, ініціали працівника БТІ, який безпосередньо проводив обстеження та оцінку технічного стану конструкцій.

(абзац четвертий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Роботи з інвентаризації всіх об'єктів повинні здійснюватися на замовлення та за обов'язковою участю замовника (замовників), у присутності якого (яких) проводиться обстеження, що фіксується в абрисі чи ескізі, з обов'язковим підписанням ним (ними) цих документів.

(абзац п'ятий пункту 3.1 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Установлення вартості об'єктів передбачає визначення:

а) площ і об'ємів будинків, допоміжних будівель та споруд;

б) одиниці виміру (ціна одного кубометра або одного квадратного метра будинку, квартири, кімнати, жилого блоку, секції в гуртожитках, інших приміщень) за таблицями збірників з відповідними поправками;

(абзац восьмий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

в) будівельної та інвентаризаційної вартості будинків, уключаючи прибудови, підвали (цокольні поверхи, погреби під будинками), а також господарські будівлі та споруди.

Під час виконання технічної інвентаризації необхідно дотримуватися такої черговості робіт:

вивчення документів, що стосуються інвентаризації;

виконання обстеження, обмірів, складання схематичних креслень земельних ділянок, будинків, допоміжних будівель та споруд.

На кожний об'єкт (у тому числі на захисні споруди) заводиться окрема інвентаризаційна справа і запроваджується літерування та нумерація будинків, допоміжних будівель та споруд.

(абзац тринадцятий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

У процесі обстеження та оцінки технічного стану будинків слід керуватися єдиним класифікатором будинків за їх класністю.

Залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання наказом Держбуду України від 30.09.98 наказ N 215 затверджено Єдиний класифікатор житлових будинків, яким установлено шість класів будинків.

Клас будинку 

Характеристика за основними ознаками будинків 


1. Особливо капітальні будинки (термін служби 150 років) з кам'яними або цегляними стінами (товщина в 2,5 - 3,5 цеглини), із залізобетонним чи металевим каркасом, із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 3,0 м і вище, з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби або виконано капітальний ремонт.

2. Капітальні будинки (термін служби 125 років) з цегляними стінами (товщина в 1,5 - 2,5 цеглини), із залізобетонним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,7 - 3,0 м , з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби або виконано капітальний ремонт.

3. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного чи штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним збірним або монолітним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 - 2,7 м , з повним складом інженерного обладнання, у яких термін експлуатації не перевищує 50 % терміну служби.

4. Будинки великопанельні, великоблочні та з місцевих дрібноштучних будівельних матеріалів (цегла, дрібні блоки з природного та штучного каменю тощо) (термін служби 100 років), із залізобетонним або дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м , у яких термін експлуатації перевищує 50 % терміну служби.

5. Будинки із стінами з монолітного шлакобетону, шлакоблоків, черепашнику та інших дрібноштучних виробів з місцевої сировини (термін служби 70 років), із залізобетонним чи дерев'яним перекриттям висотою приміщень від підлоги до стелі 2,5 м .

6. Будинки із стінами полегшеної конструкції - збірно-щитові, каркасно-засипні, каркасно-камишитові, глинобитні, дерев'яні та інші, термін служби яких 30 - 50 років.

Примітки:

1. Класифікація поширюється на квартирні та садибні житлові будинки, уключаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки, в основу яких покладено капітальність основних конструкцій, термін служби будинків та фактичний строк експлуатації, висота приміщень та ступінь забезпечення інженерним обладнанням.

2. Житлові будинки, термін експлуатації яких перевищує 50 % терміну служби і яким не проведено їх капітального ремонту, понижуються на один клас.

3. Житлові будинки, які за основними показниками належать до 1-го та 2-го класу і мають дерев'яні перекриття, понижуються на один клас.

4. Житлові будинки, у яких інженерне обладнання є не в повному складі, понижуються на один клас.

5. Поверховість будинків залежить від функціонального призначення будинку та основних несучих конструкцій і за класифікатором не визначається.

3.2. Порядок проведення обмірювальних робіт

Обміру підлягають будинки, квартири (кімнати, жилі блоки, секції в гуртожитках), господарські будівлі та споруди, передбачені в розділі 2.

(абзац другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Будівлі тимчасового характеру (навіси, палатки, кіоски, накриття, літні душі, теплиці, покриті поліетиленовою плівкою, тощо) обміряються та включаються до матеріалів інвентаризації. Це будівлі - збірно-розбірні, без фундаменту, з недовговічного матеріалу, сезонного використання (без утеплення основних огороджувальних конструкцій).

Кожен будинок або прибудова підлягає обміру за своїм периметром по цоколю для підрахунку забудованої площі і вище цоколя по поверхні стін будинку зняттям всіх необхідних розмірів для підрахунку площі будинку та прибудов.

Обміряючи об'єкт по периметру, слід враховувати окремі його частини (архітектурні деталі, рельєфну кладку стін тощо).

Обмір будинків проводиться вимірювальними інструментами.

(абзац шостий пункту 3.2 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Округлення лінійних промірів виконується з точністю до 1 см .

Зовнішній обмір будинку проводиться вище цоколя, на рівні віконних прорізів, з точністю до 1 см .

Кінцевим пунктом обміру лінії (стіни) уважається ріг будинку або:

прибудова, тамбур, веранда та інше;

злом горизонтальної лінії стіни.

Примітка. Виступні частини стіни будинку (пілястри, розкріплення) завтовшки до 10 см і завширшки до 1 м не заміряються і на ескіз не наносяться. Решта виступів у будинках заміряються, наносяться на ескіз і враховуються в загальній кубатурі об'єкта. Після закінчення робіт з обміру об'єкта слід перевірити відповідність даних зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку.

Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок. Теоретично за правильно виконаними обмірами, зовнішній обмір і сума внутрішніх розмірів (разом з товщиною стін) повинні бути рівними.

У разі їх невідповідності вираховується допустима неув'язка за формулою N д = ± 0.75 К, де N д - неув'язка допустима; К - кількість внутрішніх розмірів, товщина стін і перегородок; 0.75 - коефіцієнт неув'язки.

Фактична неув'язка визначається за формулою N ф = L з - L в , де N ф - неув'язка фактична; L з - зовнішній розмір стіни будинку; L в - сума внутрішніх розмірів і товщина стін та перегородок. Фактична неув'язка не повинна перевищувати допустимої.

(примітка до абзацу восьмого пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

У процесі обміру будинків не прямокутної форми (в плані) виконуються додаткові діагональні промірювання в трьох приміщеннях першого поверху, де виявлена непрямокутність, у разі можливості виконуються обмірювальні засічки зовні будинку.

Діагоналі також рекомендується заміряти у великих приміщеннях.

Під час обміру дерев'яних будинків, кути яких мають зруб "у чашку" й випущені назовні кінці колод, ці випуски з довжини та ширини необхідно вилучати.

Початковий пункт обміру об'єктів позначається в ескізі нулем.

Обмір приміщень слід здійснювати від оздоблених поверхонь стін та перегородок.

Обміряючи будинки, необхідно визначати товщину стін та перегородок. Товщина стін та перегородок, які не мають прорізів, визначається таким чином: від зовнішнього розміру стіни між суміжними прорізами (найчастіше віконними) відраховують два внутрішні розміри, взяті від осі прорізу до стіни (перегородки), товщину якої треба визначити.

Круглі печі та колони заміряються і ув'язуються за паралельними дотичними до округленості та на ескізі вказують їх діаметри.

У процесі обміру багатоповерхових будинків з вікнами одного розміру за шириною, розміщеними на всіх поверхах по одних вертикальних осях, знімання розмірів щодо розміщення вікон здійснюється лише на першому поверсі. Вікна, розташовані не по одній осі, або вікна різних розмірів заміряються (прив'язуються) на кожному поверсі окремо всередині будинку.

Для будинків, збудованих за типовими проектами, проводяться обміри підвалу, технічного, цокольного, першого і наступних поверхів, якщо в них установлена невідповідність аналогічним (попередньо обміряним) приміщенням типового поверху.

(абзац вісімнадцятий пункту 3.2 в редакції наказу Державного комітету
 України з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Внутрішній обмір приміщень здійснюється (з точністю до 1 см ) по всьому периметру за розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на висоті 1,10 - 1,30 м від підлоги (без врахуванням плінтусів), з одночасним обміром дверей, печей, виступів та інших елементів з дотриманням таких обов'язкових правил:

а) дверні та віконні прорізи заміряють на світлі (за завісами);

б) обмір печей здійснюють за їх горизонтальним перетином;

в) під час обміру сходових кліток, крім самого приміщення, заміряють площадки і на ескізі вказують кількість сходинок та напрям підйому маршів;

г) санітарно-технічне обладнання - водопровідні крани (включно з пожежними), раковини, ванни, унітази, опалювальні колонки не обміряють, а лише "прив'язують" їх розміщення для подальшого нанесення умовними позначками на план;

ґ) усі виступи печей, димарів, вентиляційних коробів, стін, перегородок, ніш тощо, розміром понад 10 см , підлягають обміру та нанесенню на ескіз;

д) у приміщеннях будинків виробничого призначення обміряють фундаменти під обладнання або місця розташування обладнання зі схованими у підлогах фундаментами.

Виконання обстеження та обмірів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять другим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Здійснюються обміри вентиляційних шахт та повітрозаборів (за умови можливості доступу до них), а також захищених входів та виходів (в'їздів). У разі неможливості здійснення їх обмірів ці елементи наносяться на план об'єкта схематично.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять третім згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Наявні основні елементи інженерно-технічного та спеціального обладнання захисної споруди наносяться на план за допомогою умовних позначень (додаток 17) відповідно до наданого замовником Акта комплексної перевірки захисної споруди, яка проводиться відповідно до розділу 4 Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час, затвердженої наказом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 09.10.2006 N 653 , зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.11.2006 за N 1180/13054.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять четвертим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Зазначений Акт має бути додано до матеріалів інвентаризаційної справи захисної споруди.

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять п'ятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Для захисних споруд, які вбудовані в підвальні та цокольні приміщення, а також у приміщення наземних поверхів будівель (споруд), але не займають усієї площі вищезазначених приміщень, на плані обов'язково вказуються межі приміщень захисної споруди. Межа наноситься по всьому периметру захисної споруди суцільною лінією червоного кольору товщиною 0,5 мм .

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять шостим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

За заявою замовника об'єкта будівництва для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів бюро технічної інвентаризації, крім технічного паспорта, виготовляє Довідку щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (додаток 16).

(пункт 3.2 доповнено новим абзацом тридцять сьомим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци тридцять другий - сімдесят другий
 вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сімдесят восьмим)

Виявлені в установленому порядку самочинно збудовані будинки або прибудови до будинків, господарські будівлі (прибудови), торговельні, господарські кіоски та павільйони, металеві гаражі підлягають технічній інвентаризації з уключенням їх у планові та інші матеріали. У разі самочинного будівництва на оригіналах інвентаризаційної справи, технічного паспорта і копіях планових матеріалів, що їх видають власникам, на вільному від записів місці, з лицьового боку проставляють штампи встановленого зразка:

(абзац тридцять восьмий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
  господарства України від 08.02.2006 р. N 42,
наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах земельних ділянок:

(абзац тридцять дев'ятий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Збудовано самочинно

1. _____________________ літер "_____"
2. _____________________ літер "_____"
3. _____________________ літер "_____"
4. _____________________ літер "_____"

"___" _______________ 200_  р. ________ підпис 

Примітка 


На планах поверхів будинків:
____________________________________________________________

Самочинно збудовані будинки (частини будинків) або переобладнані 

Примітка 

  

  

самочинно збудована площа, кв. м 

під час нового будівництва

під час переобладнання 


"___" _______________ 200_  р.                       Підпис

Під час проведення технічної інвентаризації завершеного будівництвом об'єкта, зведеного на підставі дозволу про надання у власність чи користування земельною ділянкою і не прийнятого в експлуатацію, належить провести звірку плану будинку та плану ділянки із затвердженим проектом та планом земельної ділянки.

У разі виявлення розходжень на оригіналах та копіях інвентаризаційних планів на вільному місці з лицьового боку слід указати:

На плані земельної ділянки:

за проектом 

фактично 

літер за планом 

найменування будинку 

площа забудови, кв. м 

літер за планом 

найменування будинку 

площа забудови, кв. м 


На планах поверхів:

за проектом 

фактично 

загальна площа, кв. м 

кільк. житл. кімнат

житлова площа, кв. м 

загальна площа, кв. м

кільк. житлових кімнат

житлова площа, кв. м


При виявленні самочинного будівництва бюро технічної інвентаризації зобов'язане повідомити про це місцеві органи державної виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Форма повідомлення:

Штамп БТІ 

Назва місцевого органу
державної виконавчої влади 


__________________________ бюро технічної інвентаризації повідомляє,

що в будинку, вул. (пров., площа) _________________________________,

будинок N ____________________________________________________,

місто (селище, село) ____________________________________________,

самочинно збудовані ___________________________________________,
                                                                                 (назва будинку та літер)

переобладнані допоміжні приміщення у житлові, житлові приміщення у допоміжні (непотрібне закреслити)
______________________________________________________________,
                                                                   (назва приміщень)

виявлені відхилення від затвердженого проекту будівництва житлового будинку ___________________________________________________________,

при цьому збільшена (зменшена) (непотрібне закреслити)

загальна (житлова) площа на ______________ кв. м.

Результати розгляду просимо повідомити в _____________________ бюро технічної інвентаризації для внесення їх в облікові матеріали.

Повідомлення заповнюються особами, які проводять інвентаризацію, підписуються відповідальними посадовими особами бюро технічної інвентаризації.

Книга обліку виявлених випадків самочинного будівництва та відхилень від затверджених проектів ведеться щодо кожного населеного пункту, що обслуговується, за формою:

N
з/п 

Дата запису повідомлень (до органів влади) 

Адреса будинку 

Прізвище та ініціали особи, яка вчинила самочинне будівництво 

Характер порушення 

Відмітка про прийняте рішення 


Після одержання бюро технічної інвентаризації рішення місцевого органу державної виконавчої влади щодо самочинного будівництва в примітки раніше проставлених штампів уноситься запис номера та дати цього рішення.

Указані записи в технічних паспортах скріплюються підписом керівника та печаткою бюро.

Наявність самочинного будівництва не є перешкодою для видачі виготовлених матеріалів замовникові.

Не належать до самочинного будівництва:

(пункт 3.2 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

для будинків садибного типу, дачних та садових будинків:

зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд (незалежно від наявності фундаменту), навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із накриттям полегшеної конструкції, погребів, входів в погреби, підпірних стін, воріт, хвірток, приямків, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, бань, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь тощо;

перестановка санітарно-технічного обладнання в межах призначення приміщень, установка сантехнічних та інженерних приладів в приміщеннях нежитлового призначення;

об'єднання приміщень кухні і житлової кімнати в єдину кухню-їдальню, улаштування мансардних приміщень в межах простору горищ будинку (при спільній частковій власності за згодою всіх співвласників);

улаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх не капітальних стінах, збільшення або зменшення житлової або допоміжної площі за рахунок демонтування або влаштування перегородок (без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін;

засклення балконів, лоджій, веранд, терас, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, заміна матеріалу стін будинків, господарських будівель без збільшення розміру фундаменту та поверховості;

зміна призначення господарських будівель;

індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі та споруди, прибудови до них побудовані до 05 серпня 1992 року;

(абзаци сімдесят п'ятий - вісімдесятий пункту 3.2 із змінами,
внесеними згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України від 08.02.2006 р. N 42,
наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
 замінено абзацами сімдесят п'ятим - вісімдесят другим 
згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
 та житлово-комунального господарства України від 09.08.2012 р. N 404)

для квартир багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків:

перепланування, пов'язані зі збільшенням житлової або підсобної площі за рахунок демонтажу або влаштування перегородок без порушення капітальних несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок за рахунок площ коридорів та допоміжних приміщень;

збільшення площі вбиральні за рахунок об'єднання ванної кімнати з вбиральнею чи коридором або іншим підсобним приміщенням;

влаштування чи закриття дверних (віконних) прорізів у внутрішніх некапітальних стінах;

влаштування перегородок в підсобних приміщеннях;

демонтування або влаштування шаф, антресолей, комор;

демонтування камінів, грубок, печей (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів);

демонтування або влаштування перегородок між приміщеннями кухні і житлової кімнати;

зменшення площ за рахунок утеплення, оздоблення стін;

перестановка інженерного та сантехнічного обладнання в межах призначених приміщень;

засклення балконів та лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

для громадських та виробничих будівель (приміщень):

перепланування, пов'язані зі зміною загальної, основної та допоміжної площі за рахунок демонтування та влаштування перегородок (без порушення несучих конструкцій);

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування чи влаштування перегородок (без порушення несучих стін, несучих конструкцій, опор, балок), комор, утеплення і оздоблення стін;

збільшення або зменшення площі за рахунок демонтування печей, грубок, камінів (без перекривання вентиляційних шахт, димоходів);

зведення на земельній ділянці тимчасових господарських будівель та споруд (незалежно від наявності фундаменту), навісів, альтанок, тамбурів, терас, веранд, наметів, накриття, сходів, естакад, літніх душових, теплиць, свердловин, криниць, люфт-клозетів, вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, воріт, хвірток, відкритих басейнів та із накриттям полегшеної конструкції, погребів, ганків тощо;

зміна призначень невиробничих приміщень;

улаштування чи закриття віконних або дверних прорізів у внутрішніх не капітальних стінах;

улаштування приміщень в межах простору горищ будинку;

перестановка обладнання в межах призначення приміщень;

влаштування допоміжних приміщень санвузлів, душових, ванних;

зміна призначення господарських будівель;

заміна матеріалу частини стін без збільшення розміру фундаменту;

засклення балконів і лоджій, крім будинків, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Роботи з переобладнання та перепланування, що виконуються при наявності відповідної дозвільної документації, передбаченої чинним законодавством:

збільшення площі санвузлів за рахунок житлових приміщень;

об'єднання лоджій та балконів з приміщеннями шляхом демонтування зовнішніх стін, вікон, дверей або підвіконної частини стіни для влаштування проходу;

перенесення на лоджії і балкони приладів системи централізованого опалення;

об'єднання будь-яких приміщень по вертикалі з повним або частковим демонтуванням поверхових перекриттів;

демонтування, перекривання або влаштування вентиляційних шахт, димоходів;

утеплення підлог шляхом підключення до системи централізованого опалення будинку;

демонтування звукоізоляції основи підлоги;

улаштування нових і розширення існуючих балконів і лоджій;

зміна функціонального призначення приміщень в багатоквартирному житловому будинку.

(пункт 3.2 доповнено абзацами згідно з наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
 господарства України від 09.08.2012 р. N 404)

4. Складання ескізів і планів поверхів будинків

Після виконання зовнішнього обміру будинків проводиться складання ескізу на внутрішні приміщення (додаток 1.12).

Ескіз складається на всі приміщення будинку одночасно, починаючи з нанесення зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, перегородок, печей, а потім інших елементів: дверей, сходів, арок, ніш, санітарно-технічного обладнання тощо.

Для полегшення робіт із складання ескізів можна використовувати типові проекти будинків. Ескіз плану виконується на аркуші встановленого формату.

У разі, коли ескіз плану об'єкта складно розмістити на аркуші встановленого формату, дозволяється використовувати аркуші більшого формату, але неодмінно кратних форматові 210 х 297мм. З лівого боку ескізу залишається поле завширшки 2 - 3 см для підшивання, у заголовку записують адресу та номер будинку.

Ескіз будинку виконується чорним олівцем, безмасштабно. В ескізі кресляться всі частини будинку відповідно до плану і в ході обміру проставляються їх розміри. У тих випадках, коли в ескізі неможливо відобразити всі частини будинку та чітко записати всі проміри, дозволяється збоку на чистому полі аркуша робити виноску і накреслити в більшому масштабі бажану частину плану і проставити необхідні розміри.

На багатоповерхові будинки ескіз складається окремо на кожен поверх, починаючи з підвального і закінчуючи останнім поверхом, мансардою або мезоніном.

Складання ескізів та планів захисної споруди здійснюється відповідно до вимог цієї Інструкції. Нанесенню підлягають усі основні та допоміжні приміщення, вентиляційні шахти та повітрозабори, а також захищені входи та виходи (в'їзди).

(розділ 4 доповнено новим абзацом сьомим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - шістдесят п'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - шістдесят шостим)

Усі цифри в ескізі слід проставляти перпендикулярно до стіни будинку (споруди) у двох напрямках, щоб можна було читати по горизонталі зліва направо, по вертикалі - знизу вгору.

Розмір цифр в ескізі для всіх записів має бути однаковий, висота їх допускається 2 - 2,5 мм .

Після закінчення робіт необхідно перевірити відповідність зовнішнього та внутрішнього розмірів будинку. Для цього підраховується сума розмірів приміщень, товщина стін та перегородок.

Щоб уникнути помилки, виконавець зобов'язаний провести контроль обмірів зовнішніх та внутрішніх стін та перегородок (у т. ч. наскрізних промірів приміщень), після чого виправити показники на ескізі.

Плани поверхів будинків складаються на основні будинки та будівлі на підставі ескізів, виконаних згідно з вищевикладеними вимогами (додаток 1.5). На господарські будівлі та споруди поверхові плани не складаються.

(абзац дванадцятий розділу 4 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Для будинків, зведених за типовими проектами, виготовляються копії планів технічного, першого, типового поверхів та кожного наступного поверху з врахуванням змін, якщо вони мали місце; у цих копіях проставляють: лінійні розміри, нумерацію квартир (приміщень) та кімнат, а також площі внутрішніх приміщень.

Плани складаються на креслярському аркуші встановленого формату. Найменший розмір формату - 210 х 297 мм .

Якщо план будівлі не розміщується на аркуші найменшого формату (210 х 297 мм ), останній збільшується до розмірів стандартного креслярського аркуша.

Плани поверхів розміщуються на креслярському аркуші один під одним, починаючи з підвального.

Розміщувати план слід симетрично щодо країв креслярського аркуша. Сторона головного фасаду повинна бути розміщена внизу, паралельно до нижнього краю креслярського аркуша.

Відстань між накресленим планом і краями аркуша не повинна бути меншою 2 - 3 см . Плани поверхів складаються в масштабі 1:100; 1:200.

Накладка плану виконується за допомогою точно вивіреної масштабної лінійки з міліметровими поділками або комп'ютера. Дерев'яні масштабні лінійки слід звіряти з металевими. У разі розбіжності дерев'яної масштабної лінійки з металевою на одну чверть 1,0 мм вона є непридатною для складання планів.

Складання плану в масштабі 1:100 слід здійснювати з точністю до + 0,5 мм .

Відповідно до ескізу на план поверху наносять (у зазначеному маcштабі):

стіни і перегородки;

вікна і двері;

печі, кухонні грубки, газові плити;

сходи, ґанки, балкони; 

внутрішні виступи стін та перегородок;

зовнішні колони, пілястри та інші деталі, які виступають понад 10 см ;

ніші в стінах, за винятком ніш, що призначені для приладів опалення;

арки та окремо розташовані стовпи і колони;

приямки, завантажувальні люки, лази підвалів;

котли центрального опалення та ін.

Санітарно-технічне та протипожежне обладнання (водопровідні крани, раковини, ванни, унітази тощо) наносять на план за прив'язками ескізу, відповідно до встановлених умовних позначень.

Трубопроводи холодної та гарячої води, каналізації, центрального опалення, газу тощо, а також прилади центрального опалення на планах поверхів не позначаються.

Складання плану будинку прямокутної форми здійснюють у такій послідовності:

накладають контури капітальних стін будинку та їх товщини;

креслять віконні та дверні прорізи в зовнішніх стінах;

накладають внутрішні капітальні стіни та перегородки;

креслять печі, внутрішні дверні та віконні прорізи і фрамуги;

креслять інші деталі будинку та прибудов.

План підвалу під невеликою частиною будинку можна креслити без нанесення контуру всього будинку, розміщуючи його на аркуші навпроти відповідного плану поверху, під яким безпосередньо розташований підвал. При цьому необхідно показати найближчі до підвалу капітальні стіни (з прив'язкою).

Перед кресленням плану поверху необхідно перевірити проміри ескізу арифметично і переконатися, що проміри стін, виконані зовні, збігаються із сумою промірів, виконаних у середині будинку, з урахуванням товщини стін. Якщо розбіжностей немає, то накреслюється фасадна лінія і поруч з нею - внутрішня лінія стіни, виходячи з промірів, виконаних у кутових кімнатах.

Після цього послідовно наносяться капітальні стіни (з дотриманням діагональних промірів), з урахуванням контрольних промірів між капітальними стінами, і водночас перевіряється правильність розміщення їх на кресленні.

Креслення слід починати з плану першого поверху, залишивши вище місце для підвального поверху. Конфігурація накресленого будинку повинна точно відповідати конфігурації будинку в натурі. Після накреслення внутрішніх ліній капітальних стін кресляться перегородки, прорізи, сходи, опалювальні прилади, вентиляційне обладнання та вентиляційні канали (якщо вони влаштовані в стінах), ванни, унітази, раковини, вмивальники тощо згідно з прив'язками та встановленими умовними позначеннями.

Сходи, ніші, стінні шафи як за своїм розміром, так і за розміщенням наносяться на план у масштабі та згідно з умовними позначеннями.

Перегородки, обшивні з двох сторін, позначаються двома лініями; перегородки одношарової конструкції, а також виконані із щитів позначають однією лінією. Перегородки не на повну висоту приміщень позначаються пунктирною лінією.

(абзац сорок п'ятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Після накреслення першого поверху виконуються креслення решти поверхів відповідно до розміщення капітальних стін першого поверху, який вважається контрольним.

Лінійні проміри з ескізу переносяться на плани паралельно до напрямку відповідних стін та перегородок. У допоміжних приміщеннях розміри наносяться таким чином, щоб не затемнювати креслення. Закриті веранди, галереї, тамбури, коридори обміряються всередині і кресляться на планах поверхів; відкриті веранди, галереї, балкони позначаються на плані у вигляді контуру.

Якщо стіни мають виступи (обрізи) у профілі, то слід показувати пунктиром проекцію виступів (обрізів) з усіма горизонтальними розмірами.

Усі цифри на плані повинні мати однаковий шрифт та розмір і своєю нижньою частиною бути звернені до нижнього або до правого обрізу креслярського аркуша (дивлячись на креслення) і розміщені перпендикулярно до лінії проміру.

Літерування будинків на планах поверхів повинно відповідати літеруванню на плані земельної ділянки; номери приміщень позначаються дробом у центрі плану кожного приміщення: у чисельнику ставиться номер приміщення (квартири) червоною тушшю і через тире - номер кімнати чорною тушшю, у знаменнику вказується площа кімнати чорною тушшю.

(абзац п'ятдесятий розділу 4 із змінами, внесеними згідно з
  наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Коридори спільного користування, а також міжквартирні приміщення допоміжного призначення (спільного користування) нумеруються римськими цифрами чорною тушшю і в журналі внутрішніх обмірів проставляються їх площі на кожному поверсі.

Висота приміщень позначається на планах поверхів синьою тушшю (на планах тих приміщень, де були виконані ці проміри). За умов різної висоти приміщень висоти проставляють на плані кожного приміщення.

У разі змінної висоти приміщень проміри висот виконуються у найнижчій та найвищій частинах цих приміщень.

Збільшення або зменшення товщини стін для усунення розбіжностей не допускається.

На планах поверхів у всіх приміщеннях проставляються розміри (довжина, ширина) у метрах з двома десятковими знаками.

Накреслений олівцем план поверху після його контролю та виправлення помилок обводиться тушшю.

При основній технічній інвентаризації плани поверхів кресляться лише чорною тушшю.

Товщина ліній вказана в альбомі умовних позначень.

На плані виконуються такі написи:

а) поверх;

б) площа у квадратних метрах з одним десятковим знаком;

в) нумерація квартир та окремих приміщень.

Решта інформації заноситься у попередньо проставлені штампи.

Усі написи на планах виконуються чорною тушшю встановленим креслярським шрифтом.

Завершений план поверху після перевірки та виправлення можливих помилок підписує контролер.

Примітка. Розміри печей, ніш, арок, колон, виступів, дверей, сходів тощо на планах поверхів не проставляються. Поверхові плани на допоміжні господарські будівлі не складаються.

(примітка до розділу 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

5. Складання абрису та схематичного плану земельної ділянки

(назва розділу 5 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Під час обмірювальних робіт складаються абриси на земельну ділянку з нанесенням усіх наявних будинків, господарських будівель і споруд, меж та угідь (двору, саду, городу тощо /додаток 1.13/).

В абрисі зазначається номер будівельного кварталу, номер житлового будинку, назва вулиці, найменування власника, підстава права власності, дата зйомки, контролю та підписи виконавців.

В абрисі скорочено вказуються поверховість та призначення будинків, матеріал стін, літерування будинків і господарських будівель, найменування угідь.

Цифри та умовні позначки на абрисі робляться дрібним, чітким почерком, без підкреслень та без затемнень креслення, а в разі необхідності - з примітками на полях креслення.

Абриси складаються на земельні ділянки, які входять до складу кварталу (району), або на кожну земельну ділянку окремо. Першому віддається перевага.

Зняті контури ситуації наносяться на абрис у довільному масштабі. Лінії викреслюються від руки. Ведення абрису виконується тільки чорним олівцем.

У процесі виконання абрису застосовуються умовні знаки, прийняті для складання планів відповідних масштабів.

За потреби контури будинків та споруд забезпечуються пояснювальними написами. До об'єктів, призначення яких виконавцю невідоме, в абрисі дається короткий їх опис.

Для окремо розташованих захисних споруд (обвалованих, заглиблених) визначається максимальна висота обвалування (над спорудою та з боків) та на плані земельної ділянки вказуються межі обвалування.

(розділ 5 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - сорок восьмий
  вважати відповідно абзацами десятим - сорок дев'ятим)

Лінії, якими позначаються в абрисі межі земельних ділянок, прокреслюються виразніше або ж виділяються іншим способом (стрілками, подвійними лініями тощо).

Унесення поточних змін, перемальовування абрису, підчищання і нанесення одних цифр на інші забороняється.

Неправильні розміри в абрисі перекреслюються олівцем, а правильні розміри проставляються над ними.

Складання плану земельної ділянки полягає у:

- перевірці польових журналів, обробці кутових та лінійних вимірів;

- вирахуванні координат точок зйомочних (теодолітних) ходів, створних та інших допоміжних точок;

- нанесенні точок за їх координатами на планшети;

- складанні (накладанні) плану за даними абрисів;

- коригуванні (контролі) накладання;

- підрахунку площ окремих земельних ділянок, кварталів;

- накресленні плану тушшю (додаток 1.4);

- коригуванні накресленого плану (тушшю);

- знятті необхідних копій із складених планів.

На план земельної ділянки, розміщений на загальному плані будівельного кварталу, наносяться такі показники з абрису:

по межах земельної ділянки проставляються лінійні розміри (без розмірних стрілок у середині промірних ліній); зовнішні розміри будинків на плані проставляються поза їх контуром;

наносяться всі будинки з прибудовами, тамбурами, галереями, сходами, ґанками, приямками та іншими деталями, господарські будівлі, а також: альтанки, криниці, паркани, замощення та різні угіддя;

підвали позначаються на плані пунктиром синьою тушшю; мезоніни та мансарди позначають дрібним пунктиром чорною тушшю.

На плані земельної ділянки кожен будинок та господарська будівля, починаючи з основної, літерується великими буквами алфавіту.

Якщо літерується велика кількість будинків та господарських будівель, розміщених на земельній ділянці, то після закінчення алфавіту застосовуються літери з штрихом.

Господарські будівлі літеруються слідом за основними. Паркани та огорожі нумеруються арабськими цифрами, тротуари та замощення - римськими.

У разі знесення будинку чи господарської будівлі, що мала присвоєну літеру, у подальшому така літера більше не присвоюється.

Підрахунок площі земельної ділянки здійснюється, як правило, за даними вимірів шляхом розбивки ділянки на нескладні геометричні фігури. За умов складної конфігурації ділянок підрахунок площ можна здійснювати планіметром.

Підрахунки площ земельних ділянок (у т. ч. забудованої частини, замощень, угідь тощо), виконані за формулами, заносяться в журнал обчислення площ земельних ділянок (додаток 1.9).

Площі, зайняті накривками та ґратками для водостічних, водогінних, каналізаційних та інших колодязів, з площі замощень не вилучаються.

Після проведення польового контролю та усунення всіх недоліків складаються кальки планів окремих земельних ділянок, а в разі необхідності - копії планшетів або кварталів.

На копіях планів земельних ділянок проставляються розміри будинків, меж, позначаються найменування угідь (город, сад, двір та ін.).

Підрахунок площ основ (забудов) (S) господарських будівель здійснюється шляхом множення лінійних промірів ширини на довжину будівлі по зовнішньому обміру із занесенням показників до журналу зовнішніх обмірів у графи 1, 2, 3, 6, 8, 9 додатка 1.8.

(розділ 5 доповнено новим абзацом тридцять шостим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци тридцять шостий - сорок дев'ятий
 вважати відповідно абзацами тридцять сьомим - п'ятдесятим)

Після того, як зняті необхідні копії, планшети викреслюються тушшю.

Під час креслення планшетів тушшю слід дотримуватися встановлених для топографо-геодезичних робіт умовних знаків, як це передбачається в інструкції "Умовні знаки для топографічних планів. Масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500".

Накреслені тушшю планшети вдруге підлягають коригуванню та перевірці. При цьому особливу увагу слід звертати на правильність застосування умовних знаків та позначень.

Результатами зйомки забудованих територій мають бути:

матеріали за знімальними сітками;

абриси зйомки;

збірна схема розташування планшетів знімання;

справжні планшети знімання та "справа" до них;

кориговані аркуші.

Під час контролю робіт на місці контролером перевіряється правильність та повнота зйомки плану кожної земельної ділянки (розташованої у кварталі), достатність і точність допоміжних промірів (до 50 % промірів на будинках і спорудах та до 25 % промірів на земельних ділянках).

Виявлені під час контролю дефекти фіксуються на абрисі кольоровим олівцем.

Під час камерального контролю перевіряється правильність накладання схематичного плану земельної ділянки, дотримання масштабу, умовних позначень, загального оформлення плану, наявність всіх потрібних розмірів, написів та підписів, відповідність літерування будинків, допоміжних будівель та споруд у плані кварталу та літерування їх у раніше складених інвентаризаційних матеріалах на домоволодіння, правильність формул та обчислення площ у журналах зовнішніх обмірів та правильність складення експлікації до плану будівельного кварталу.

Виявлені у процесі контролю помилки, пропуски та неточності мають бути відображені в акті польового та камерального контролю. Без акта перевірки виконані роботи до оплати не приймаються (додаток 1.14).

У польовий журнал заносяться всі зауваження та записи про виконану перевірку, підписані особами, які її здійснювали. Після перевірки журналів здійснюється обробка ліній (вирахування середнього значення довжини ліній з двох її промірів), вирахування недоступних для вимірювання відстаней.

6. Підрахунок площ об'єктів

Підрахунок площ приміщень будинків здійснюється в журналах внутрішніх обмірів (додатки 1.6; 1.7). Під час підрахунків слід користуватися величинами, визначеними у процесі безпосередніх обмірів, підрахунки виконувати з точністю до одного десяткового знака.

Підрахунок площі будинку здійснюється за сумою площ приміщень, внутрішніх приміщень технічного, першого і наступних поверхів.

(абзац другий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Площа приміщення прямокутної форми підраховується множенням довжини на ширину. Площа приміщень, які мають неправильну форму, підраховується за відповідними формулами, що застосовуються для підрахунку площ окремих геометричних фігур, на які умовно поділяють план приміщення неправильної форми.

Загальну площу квартир слід визначати як суму площ їх приміщень, вбудованих шаф, а також лоджій, балконів, веранд, терас і холодних комор, площа яких підраховується за такими знижувальними коефіцієнтами:

веранди, тамбури і холодні комори - 1,0;

лоджії - 0,5;

тераси і балкони - 0,3.

(абзац четвертий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Площі допоміжних приміщень будинку (сходових кліток, загальнобудинкових коридорів, холів тощо) до площ квартир не включаються. Площі квартирних шлюзів не включаються до житлової площі квартир.

(розділ 6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци восьмий - тридцять третій
 вважати відповідно абзацами дев'ятим - тридцять четвертим)

Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт уключається до площі поверху з врахуванням їх площ на рівні цього поверху. У тому числі площу прорізу сходової клітини на останньому поверсі необхідно включати до площі поверху.

(абзац дев'ятий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

У разі застосування гвинтової сходової клітки її площа розподіляється порівну між площами поверхів будинку.

Площу підлоги між приміщеннями квартири в межах отворів без дверей (арок) слід зараховувати до загальної площі квартири при ширині отвору не менше 0,7 м і висоті не менше 1,9 м від рівня підлоги (при цьому площа підлоги, розташованої в межах отворів без дверей, між житловими приміщеннями розподіляється між ними порівну, а між житловими і нежитловими приміщеннями зараховується до нежитлової площі), а в громадських та виробничих приміщеннях - до допоміжних.

(абзац одинадцятий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Площа підлоги під маршем внутрішньоквартирних сходів, при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій маршу 1,6 м і більше, уключається в площу приміщень, в яких розміщені сходи.

Площа ніш у стінах, заглиблення яких складає більше 10,0 см , ширина не менше 100,0 см і висота від підлоги 1,8 м і більше (за винятком ніш для приладів опалення), уключається в площу приміщення, у якому вони розміщені.

Абзац десятий розділу 6 виключено 

(згідно з наказом Державного комітету України з питань
 житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Абзац одинадцятий розділу 6 виключено 

(згідно з наказом Державного комітету України з питань
 житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Загальна площа гуртожитків визначається як сума площ житлових і допоміжних приміщень (вбудованих шаф), включаючи площу приміщень культурно-побутового призначення та медичного обслуговування.

Житлова площа квартирних будинків і гуртожитків визначається як сума площ житлових кімнат без врахування площ вбудованих шаф.

Під час заповнення журналу підсумовується загальна площа квартир та будинку в цілому, підраховується кількість квартир (приміщень), житлових кімнат.

Загальна площа громадського будинку визначається як сума площ усіх поверхів (включаючи технічний, мансардний, цокольний та підвальний). Площу поверхів будинків слід вимірювати в межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін. Площа антресолей, переходів до інших будинків, засклених веранд, галерей і балконів залів для глядачів та інших залів уключається до загальної площі будинку. Площу багатосвітлових приміщень слід уключати до загальної площі будинку в межах тільки одного поверху.

(абзац сімнадцятий розділу 6 у редакції наказу
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Площа засклених веранд, галерей та балконів у залах для глядачів уключається до загальної площі громадського будинку (додаток 9). Площа атріумів уключається до загальної площі тільки одного поверху. Площа балконів та лоджій до загальної площі громадських будинків та виробничих будівель не включається.

(абзац вісімнадцятий розділу 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України
 від 01.06.2010 р. N 167)

Площі печей до загальної площі приміщень, у яких вони розташовані, не включаються.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом Державного комітету
 України з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Вітрини з експозиційними майданчиками глибиною від 1.2 до 2.5 м і на висоті не більше 0.6 м від рівня тротуару включаються до площі торгових залів магазинів, у яких вони розташовані.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом Державного комітету
 України з питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Підрахунок площ квартир у житлових будинках і гуртожитках, побудованих або реконструйованих після 01.01.2006, визначається з урахуванням вимог ДБН В.2.2-15-2005.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами:

- для балконів і терас - 0,3;

- для лоджій - 0,5;

- засклених балконів - 0,8;

- веранд, засклених лоджій і холодних комор - 1,0.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу виступних конструкцій 1,6 м і більше включається до площі приміщень, де розташовані сходи.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

В однокімнатних квартирах соціального житла та гуртожитках можуть влаштовуватись згідно з проектом кухні-ніші.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Кухня-ніша - приміщення (або його частина) без обідньої зони, що призначається для приготування їжі, обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

У разі реконструкції квартири з улаштуванням кухні-ніші з ліквідацією стіни або перегородки між житловою кімнатою та кухнею до допоміжної площі відноситься 5 кв. м .

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Загальна площа приміщень гуртожитків і спеціалізованих житлових будинків для осіб похилого віку та інвалідів визначається як сума площ житлових кімнат, підсобних приміщень (у тому числі вбудованих шаф), приміщень громадського призначення, а також літніх приміщень із знижувальними коефіцієнтами, що застосовуються при визначенні загальної площі квартири.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Площа житлового будинку визначається як сума площ поверхів будинку, виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін, а також площ балконів і лоджій.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Площа сходових кліток, ліфтових та інших шахт уключається до площі поверху з урахуванням їх площ на рівні даного поверху.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Площі цокольного та підвального поверхів уключаються до техніко-економічних показників будинку.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Загальна площа житлового будинку садибного типу (дачного, садового) визначається як сума площ приміщень будинку без урахування площ балконів, лоджій, терас.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

До загальної площі житлових будинків садибного типу (дачних, садових) включаються площі всіх поверхів, враховуючи мансардний, цокольний та підвальний.

(розділ 6 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

7. Підрахунок об'ємів об'єктів

Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою будівельних об'ємів вище позначки ±0,000 (надземна частина) та нижче цієї позначки (підземна частина).

Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку визначається в межах граничних поверхонь з включенням огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів тощо, починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку, без врахування архітектурних деталей (які не збільшують загального об'єму будинку), підпільних каналів, портиків, терас, відкритих балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах, горищ, які використовуються з технічною метою.

Об'єм будинку визначається множенням його площі на висоту, причому висота будинку рахується від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до верхньої лінії карниза. За наявністю мансард - висотою будівлі вважається відстань від рівня спланованої поверхні землі (відмостки, тротуару) до підлоги мансарди (об'єм мансарди, мезоніну підраховується окремо). У разі розміщення будинку на рельєфі висота його надземної частини визначається за середнім показником промірів.

(абзац третій розділу 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Якщо будинок складається з частин, які різко відрізняються одна від одної за окресленням, конфігурацією чи за їх конструктивним рішенням, то об'єм будинку слід підраховувати окремо за цими частинами.

Якщо об'єм будинку підраховується за його частинами, то стіна, що розділяє частини будинку, відноситься до тієї частини, в якої конструкція чи висота стін відповідає конструкції чи висоті стіни, що їх розділяє.

Прибудови одного і того самого призначення та з одного і того самого матеріалу, що й основний будинок, уключаються до основного об'єму будинку, прибудови, які не відповідають цим вимогам, обміряються і враховуються окремо та до основного об'єму будинку не включаються.

Об'єм підвалу визначається шляхом множення площі горизонтального перерізу будинку на рівні першого поверху вище цоколя будинку на висоту, проміряну від рівня чистої підлоги підвалу до рівня чистої підлоги першого поверху.

Об'єм мансард, мезонінів визначається множенням площ їх горизонтального перерізу по зовнішньому обводу стін на рівні підлоги на висоту від підлоги мансарди (мезоніну) до верху засипки горищного перекриття.

У разі криволінійного окреслення перекриття мансарди (мезоніну) приймається середня висота.

Еркери (закриті балкони) та переходи включаються в об'єм будинку. Висота еркерів (закритих балконів) визначається як різниця висот від землі до верху перекриття еркера (або переходу) і до нижньої площини еркера (переходу).

Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму будинку.

У процесі визначення будівельного об'єму житлових будинків і гуртожитків технічні поверхи (котельні, майстерні та інше) включаються в об'єм будинку.

Об'єми незавершених будівництвом будинків визначаються за їх проектами з врахуванням технічного стану фактично наявних конструктивних елементів.

Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до підрахунку об'ємів основних будинків.

(абзац чотирнадцятий розділу 7 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Будівельний об'єм окремих частин житлового будинку (квартир, кімнат, жилих блоків, секцій, вбудованих нежитлових приміщень) визначається як добуток висоти поверху, що складається з висоти приміщень і товщини перекриття над поверхом, на якому знаходяться ці частини будинку, та площі окремих частин будинку в межах обмежувальних поверхонь по зовнішньому обводу зовнішніх стін та по осях внутрішніх обмежувальних стін.

(розділ 7 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Корисний об'єм квартири визначається як добуток загальної площі квартири і висоти поверху.

(розділ 7 доповнено абзацом згідно з наказом Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

8. Нумерація квартир (кімнат, жилих блоків, секцій у гуртожитках) та інших приміщень

(назва розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів, складених під час технічної інвентаризації, потрібно проставляти номери квартир (кімнат).

(абзац перший розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Номери квартир (кімнат) повинні точно відповідати нумерації квартир (кімнат) на місцях.

(абзац другий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів номери квартир (приміщень) проставляються таким чином:

(абзац третій розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

для невеликих будинків (до трьох квартир) - на плані біля головного входу в квартиру проставляється її номер;

(абзац четвертий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

на планах поверхів багатоквартирних будинків - на площадці сходової клітки біля вхідних дверей квартири.

(абзац шостий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Номери квартир (кімнат) проставляються тушшю червоного кольору та обводяться кружком.

(абзац шостий розділу 8 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На планах поверхів проставляються номери всіх (житлових та допоміжних) приміщень.

Нумерація вбудованих (прибудованих) нежитлових приміщень здійснюється після закінчення нумерації всіх квартир.

Нумерація житлових і допоміжних приміщень виконується арабськими цифрами окремо по кожній квартирі (приміщенню) у порядку руху за годинниковою стрілкою, починаючи від входу. Нумерація сходових кліток та інших допоміжних приміщень спільного загальнобудинкового користування та неопалювальних приміщень позначається римськими цифрами.

(абзац сьомий розділу 8 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
 господарства від 26.11.2002 р. N 73)

Рекомендується нумерацію приміщень у багатоповерхових громадських будинках установлювати відповідно до номера поверху (перший поверх - 101, 102, ..., другий - 201, 202, ... і т. д.).

9. Визначення вартості об'єктів

Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.12.2004 N 2929/227 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі - Збірник).

Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові, дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами; господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні, теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота, хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та ін.), а також окремі елементи будівель.

Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом використання укрупнених показників вартості відтворення відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику .

Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:

1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків, визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель, міжповерхового перекриття, підлоги тощо;

2) встановлення року побудови об'єкта;

3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних ремонтів (за останні роки);

4) визначення способу будівельних робіт (підрядний, господарський).

Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків 1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:

а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику ;

б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника ;

в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;

г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.

Абзац чотирнадцятий розділу 9 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - п'ятнадцятим)

Вартість, за якою була проведена приватизація державного житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності, в довідках-характеристиках (витягах) не вказується.

У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед наведених у Збірнику , а також при відсутності поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усереднені показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника, вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом складання кошторисів. 

(розділ 9 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

Оціночна вартість багатоповерхових житлових будинків, у тому числі повнометражних, малометражних (готельного типу) і спеціальних, гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, кімнат, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів, захисних споруд) під час проведення технічної інвентаризації визначається через вартість їх відтворення.

(розділ 9 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Інвентаризаційна вартість нерухомого майна за станом на дату проведення інвентаризаційних робіт визначається з урахуванням фізичного зносу та коригується на індекс зміни вартості будівельно-монтажних робіт і відображається у всіх відповідних формах та довідках (витягах), що надаються замовникам.

(розділ 9 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

На захисні споруди, які розташовані окремо або вбудовані у будівлі громадського чи виробничого призначення, вказується балансова вартість.

(розділ 9 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

У разі відсутності відомостей про балансову вартість об'єктів нежитлового фонду інвентаризаційна вартість визначається відповідно до "Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений" NN 1 - 37 із застосуванням діючих індексів.

(розділ 9 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

10. Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи

Абзац перший розділу 10 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзаци другий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами першим - шістнадцятим)

Поточній технічній інвентаризації підлягають всі будинки, допоміжні будівлі та споруди, а також захисні споруди, розташовані в містах, селищах та сільській місцевості, перелік яких наведений у розділі 2.

(абзац перший розділу 10 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Планова технічна інвентаризація захисних споруд проводиться під час проведення періодичної інвентаризації в установленому порядку.

(розділ 10 доповнено новим абзацом другим згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
 у зв'язку з цим абзаци другий - шістнадцятий
 вважати відповідно абзацами третім - сімнадцятим)

Підставою для проведення поточної інвентаризації є наступні зміни:

а) зведення нових, надбудова, прибудова, реконструкція і знесення будинків, будівель, допоміжних будівель;

(абзац четвертий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

б) зміни в межах і в забудові кварталів та земельних ділянок;

(абзац п'ятий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

в) зміни у призначенні будинків унаслідок їх реконструкції та переобладнання;

(абзац шостий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

г) зміни у технічному стані будинків, будівель, допоміжних будівель, захисних споруд унаслідок проведення капітальних і відновлювальних ремонтів;

(абзац сьомий розділу 10 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

ґ) приєднання будинків до інженерних мереж (водопровідної, каналізаційної, газової, теплової, електричної тощо); 

д) зміни у плані будинків у зв'язку з встановленням нових печей, знесенням або заміною печей, зведенням або знесенням внутрішніх стін та перегородок, переплануванням приміщень, збільшенням або зменшенням основної (житлової) та допоміжної площ, встановленням або забиттям дверних та віконних прорізів тощо;

е) зміни в інженерному обладнанні (установка, заміна та зняття газових плит, ванн, ліфтів тощо);

є) зміни в системі опалення;

ж) зміни в технічному стані будинків внаслідок порушень правил і режиму експлуатації, стихійного лиха тощо;

з) знесення будинків, допоміжних будівель у зв'язку з їх аварійним станом;

и) зміни в оцінювальній вартості будинків, що відбуваються у зв'язку з розширеннями, реконструкцією, відновленням, капітальними ремонтами, руйнуванням, зношеністю тощо;

і) зміна власника, якщо минуло дванадцять місяців після проведення попередньої технічної інвентаризації.

(пункт "і" розділу 10 у редакції наказу Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України від 08.02.2006 р. N 42)

Поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи виконуються в присутності власника та завершуються його підписом в абрисі та ескізі.

Матеріали конструктивних елементів та рік побудови будинків, господарських будівель і споруд вказує замовник, що відображається в абрисі (ескізі) та засвідчується його підписом.

(розділ 10 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
у зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим)

Результати обстеження вносяться червоною тушшю у відповідні форми-бланки (додаток 1) із записом дати та прізвища виконавця робіт.

11. Порядок унесення поточних змін до інвентаризаційних документів

У разі виявлення змін щодо складу, технічного стану, власників будинків тощо, бюро технічної інвентаризації вносять до інвентаризаційних документів відповідні виправлення та доповнення.

При наявності змін технічний паспорт замінюється на новий з позначкою про це в старому технічному паспорті, який залишається у замовника.

(абзац другий розділу 11 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Матеріал має бути сконцентрований в одній інвентаризаційній справі (паралельні справи не заводяться).

Усі матеріали мають бути пронумеровані за порядком їх розміщення в інвентаризаційній справі, унесені до опису (додаток 1.1).

Зміни у земельних ділянках, будинках, господарських будівлях установлюються шляхом зіставлення даних, відображених у існуючих планах та описах, з дійсним станом об'єктів при безпосередньому обстеженні на місці.

Виявлені зміни заносяться в нові абриси і ескізи з наступним перенесенням в інвентаризаційні плани, журнали, описи, картки і експлікації.

На планах виправлення здійснюються шляхом закреслення старих контурів та нанесенням нових, якщо цим не ускладнюється читання планів.

За наявності значної кількості виправлень плани креслять знову.

У разі часткових змін контурів відповідні частини внутрішньої ситуації планів (окремі квартири, частини поверху тощо) можуть бути винесені за зовнішні межі плану.

В окремому випадку, коли вільного місця для виносок на аркуші немає, креслять нові поверхові плани.

Цифрові дані та написи на планах і в журналах виправляються закресленням їх червоною тушшю та написанням нових червоною тушшю.

За наявності великої кількості виправлень, що ускладнюють прочитання написів та експлікацій, останні замінюються на нові, причому ця заміна робиться повністю.

Заміна інвентаризаційних планів і текстових матеріалів на нові виконується також у разі їх значної зношеності та забруднення.

Зняття копій з інвентаризаційних матеріалів, а також різного роду вибірки та виписки з них, обробка безпосередньо працівниками інших установ та організацій, а також приватними особами не дозволяється, всі ці роботи виконує лише працівник бюро технічної інвентаризації.

Оцінка збудованих (реконструйованих) будинків та господарських будівель у процесі поточної інвентаризації

Абзац шістнадцятий розділу 11 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац сімнадцятий розділу 11 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено

(розділ 11 доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального
 господарства України від 08.02.2006 р. N 42,
абзац вісімнадцятий розділу 11 виключено згідно з наказом Міністерства
 з питань житлово-комунального  господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

12. Контроль за якістю виконання робіт

Контроль за якістю виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів здійснюється контролером, призначеним керівництвом бюро технічної інвентаризації.

Під час контролю інвентаризаційних робіт необхідно виконати і перевірити:

точність зовнішніх промірів і даних відліків по прорізах (вікон і дверей);

точність лінійних промірів у середині приміщень, наскрізних промірів, товщину стін та перегородок; повноту (достатність) допоміжних промірів (діагоналей) у приміщеннях зі складною конфігурацією;

оформлення ескізів та журналів підрахунків (підписи, дата виконання робіт та інше);

зіставлення контурів окремих поверхів для перевірки правильності конфігурації та розміщення капітальних стін;

правильність нумерації приміщень, частин приміщень та меж квартир.

Виявлені під час контролю помилки позначаються (відмічаються) кольоровим олівцем. Узяті контролером приклади, що збігаються з розмірами, визначеними виконавцем, обов'язково підкреслюються або обводяться кольоровим олівцем.

Справи з великою кількістю грубих помилок бракуються, робота не оплачується, перероблення її доручається іншому виконавцеві.

Під час контролю графічних робіт перевіряють:

зіставлення плану поверху з ескізом;

зіставлення плану першого поверху (контрольного) з планами розташування, зовнішніх та внутрішніх капітальних стін, віконних прорізів, сходів, опалювальних приладів, вентиляційних коробів у наступних поверхах (у т. ч. у підвальному);

масштаб плану та правильність розташування стін першого поверху на основі діагоналей в ескізі та контрольних промірів між капітальними стінами;

правильність нанесення цифр, позначення "розділки" біля печей, висот по поверхах, підписів, відповідності плану прийнятим умовним позначенням.

Графічна помилка накладання планів (у масштабі 1:200) не повинна бути більшою 0,5 мм .

У процесі контролю обчислювальних робіт ураховується і перевіряється:

правильність застосування формул, підрахунків, позначення приміщень тощо;

правильність заповнення журналу підрахунків та підсумків по квартирах, поверхах, будинках (спорудах) загалом та правильність рознесення площ по приміщеннях (згідно з їх призначенням).

Справи з помилками повертаються для переробки та виправлень.

(абзац дев'ятнадцятий розділу 12 у редакції наказу Міністерства з питань
 житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

Абзац двадцятий розділу 20 виключено

(згідно з наказом Міністерства з питань житлово-комунального
 господарства України від 01.06.2010 р. N 167,
 у зв'язку з цим абзаци двадцять перший, двадцять другий
 вважати відповідно абзацами двадцятим, двадцять першим)

Проконтрольовані справи підписуються особою, яка здійснює контроль, на справах ставиться дата проведення контролю.

Перевірені та належно оформлені справи передаються керівництву бюро технічної інвентаризації для остаточного перегляду, затвердження і зберігання. Польовому контролю підлягають не менше 20 % робіт, виконаних однією групою.

 

Начальник Управління
нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики
та експлуатації житлового фонду  

 
 
 
М. М. Каплун 


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Оригінал 


_______________________________ бюро технічної інвентаризації

Інвентаризаційна
справа N

на будинок N ____ на вулиці (площі, провулку) ______________________

місто (селище, село) ____________________ район ____________________

_______________________ область

квартал N ________

 

Додаток 1.1
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Опис
інвентаризаційної справи

місто (село, селище) ____________ вул. (пров., площ.) ____________ N ____

N
з/п 

Найменування документів, що містяться в інвентаризаційній справі 

Первинна інвентаризація
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Поточна інвентаризація
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Поточна інвентаризація
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

Поточна інвентаризація
"__" _________ 200_ р.,
N аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

N аркушів 

N погаш. аркушів 

1. 

Довідка про належність будинку 

  

  

  

  

  

  

  

2. 

Зведений акт вартості об'єктів 

  

  

  

  

  

  

  

3. 

План земельної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

4. 

План будинку 

  

  

  

  

  

  

  

5. 

Журнал внутрішніх обмірів 

  

  

  

  

  

  

  

6. 

Журнал площ будинку з вбудованими приміщеннями 

  

  

  

  

  

  

  

7. 

Журнал зовнішніх обмірів 

  

  

  

  

  

  

  

8. 

Журнал розрахунку площі присадибної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

9. 

Оцінювальний акт на будинок 

  

  

  

  

  

  

  

10. 

Оцінювальний акт на допоміжні будівлі та споруди 

  

  

  

  

  

  

  

11. 

Ескіз планів поверхів будинку 

  

  

  

  

  

  

  

12. 

Абрис земельної ділянки 

  

  

  

  

  

  

  

13. 

Акт польової і камеральної перевірки 

  

  

  

  

  

  

  

14. 

Заява (замовлення) 

  

  

  

  

  

  

  

15. 

Інші документи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього аркушів 

  

  

  

  

  

  

  

  

Виконав 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

Перевірив архіваріус 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 

____________
(прізвище) 


 

Додаток 1.2
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


ДОВІДКА

про належність будинку N __________________________________________

вулиця(провулок, площа) ___________________________________________

місто (селище, село) _______________________________________________

зареєстровано в реєстраційній книзі N ________________________________

під реєстраційним N _______________________________________________

N
з/п 

Власник (юридична, фізична особа, дата народження, ідентифікаційний номер) 

Найменування правовстановлювального документа 

Розмір частки власності 

Дата та підпис виконавця 


Примітка. У разі погашення правовстановлювального документа, або зміни розміру частки власності, показник гр. 4 перекреслюється.

 

Додаток 1.3
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Зведений акт
вартості будинків, господарських будівель та споруд

місто (селище, село) ____________________________________________
вулиця (провулок, площа) __________________ будинок N ___________
власники: _____________________________________________________
                                     /прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________


N з/п 

Літ. або N за планом 

Назва об'єктів (будинків, господарських будівель та споруд) 

Вартість за станом на: 

"___" ____________ 200_ р.   

"___" ____________ 200_ р. 

"___" ____________ 200_ р. 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

Заміщення (баланс.) 

Інвента-
ризаційна 

3  


"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 

"___" ____________ 200_ р. 

Вартість 

Заміщення
(балансова) 

 

М. П.

Нач. ________________
/підпис/ 

Інвентаризаційна 

 


(додаток 1.3 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)
 

Додаток 1.4
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
(викопіювання з плану кварталу)

вулиця (провулок, площа) _______________________________ буд. N _____

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:500

 

 

Експлікація 

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Площа земельної ділянки, у т. ч. 

Примітка 

загальна площа 

Під будинком, господарськими будівлями 

під двором 

Під садом 

під квітниками 

під газонами 

під дитяч. гральн. майданчиками 

під місцями відпочинку 

під доріжками та в'їздом 

під городом 

норма 

лишки 

усього 

під будинком 

під господ. будівлями 

фруктов. деревами 

декоративн. деревами 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 


_______ бюро технічної інвентаризації

Нач. БТІ 

  

  

Виконав 

  

  

Перевірив 

  

  

  

  

  

"___" _______________ 200_ р. 


(додаток 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Додаток 1.5
до Інструкції про порядок технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


ПЛАН

будинку N ____ літер "___" вул. (провул., площа) ______________________

місто (селище, село) _______________________________________________

Масштаб 1:100 

 

 

________ бюро технічної інвентаризації

Нач. БТІ 

  

  

Виконав 

  

  

Перевірив 

  

  

  

  

  

"___" _______________ 200_ р. 


 

Додаток 1.6
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


ЖУРНАЛ
внутрішніх обмірів та розрахунків площ приміщень житлового (садибного) будинку

N __ літер "____" вулиця (провулок, площа) ______
місто (селище, село) __________________________

Літер 

Поверхи 

Номери квартир 

Номери приміщень 

Призначення приміщень 

Розрахунок площ приміщень за внутрішнім обміром 

Загальна площа приміщень (підрахована за формулами гр. 6) (кв. м) 

Площа житлових квартир
(кв. м) 

Площа літніх приміщень (кв. м) 

Площа приміщень загального користування (кв. м) 

Самочинно збудована, переобладнана площа приміщень (кв. м) 

Примітки 

Загальна (сума гр. 9 та 10)  

житлова 

допоміжна 

10 

11 

12 

13 

14 


"___" ____________ 200_ р. 

Виконав _____________________
                                /підпис, прізвище/ 

  

Перевірив ____________________
                                  /підпис, прізвище/  


(додаток 1.6 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 

Додаток 1.7
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


ЖУРНАЛ
підрахунку площі житлового будинку з нежитловими (вбудованими) приміщеннями

N ___, літер "___", вулиця (провулок, площа) ________________________,
місто (селище, село) ______________________________________________

Поверхи (починаючи з підвалу) 

Номери квартир або нежитлових приміщень 

Номери приміщень квартир та нежитлових приміщень 

Призначення житлових та нежитлових приміщень 

Формули для підрахунку площ приміщень за внутрішнім обміром 

Площа приміщень, підрахована за формулами графи 5 (кв. м) 

Площа житлових приміщень (кв. м) 

Площа нежитлових (вбудованих) приміщень (кв. м) 

Площа літніх приміщень (кв. м) 

Площа приміщень загального користування (кв. м) 

Самочинно збудована, переобладнана площа приміщень (кв. м) 

Примітки 

Житлових квартир 

Гуртожитків 

Найменування груп приміщень : торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, аптек, жіночих консультацій, стоматполіклінік, фізкультурно-оздоровчих занять, груп короткочасного перебування дітей, культурно-масової роботи з населенням, бібліотек, виставкових залів, юридичних консультацій, рагсів, відділень зв'язку, банків, житлово-експлуатаційних організацій тощо 

  

  

  

  

загальна (сума гр. 8 та 9) 

житлова 

допоміжна 

загальна (сума гр. 11 та 12) 

житлова 

допоміжна 

загальна (сума гр. 14 та 15) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 17 та 18) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 20 та 21) 

основна 

допоміжна 

загальна (сума гр. 23 та 24) 

основна 

допоміжна 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Усього: 

  

  

  

  

  


"___" ____________ 200_ р. 

Виконав __________________
                            /підпис, прізвище/ 

Перевірив _______________
                          /підпис, прізвище/ 


(додаток 1.7 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73)

 

Додаток 1.8
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Журнал зовнішніх обмірів

на об'єкт N _______ вулиця (провулок, площа) _________________
місто (селище, село) _________________________________________

Літер за планом 

Назва будинку, господарських будівель та споруд 

Формули для підрахунку площ 

N поверхів 

Площа поверхів (S пов. ) (до сплати) 

Площа основи (S осн.

Приведена кількість поверхів (n = S S пов. / S осн.

Висота (H обм .) 

Об'єм (V) 

Розрахункова висота будівлі (H б = V / S осн.

Розрахункова висота поверху будівлі (H = H б / n) 

Периметр (P) 

Відношення периметра до площі основи (P / S) 

10 

11 

12 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ____________________
                          /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                           /підпис, прізвище/  


(додаток 1.8 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

 

Додаток 1.9
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Журнал
розрахунку площі присадибної земельної ділянки N __

вулиця (провулок) ________________________________________________

N
з/п 

Назва угідь 

Розрахунок площі 

Площа (кв. м) 

Площа ділянки за нормою
 (кв. м) 

Лишок (кв. м) 

Самочинно зайнятої землі
(кв. м) 


 

"___" _______________ 200_ р. 

Виконав ___________________
                              (підпис, прізвище) 

  

Перевірив _________________
                               (підпис, прізвище) 


 

Додаток 1.10
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт про будинок (спрощений метод)

Область ______________________
Місто (селище, село) ____________
Район ________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___
призначення будинку _______________________
рік побудови ____ кількість поверхів ___________ 


Інженерне обладнання будинку (так чи ні) 

Дата 

Електро-
освітлення 

Водопостачання 

Каналізація 

Венти-
ляція 

Теле-
бачення 

Телефон 

Радіо 

Газо-
постачання 

Котельні 

Кількість котлів 

Кількість вбиралень 

Кількість ванн 

Кількість ліфтів 

Клас будинку 

холодне 

гаряче 

міська (центр.) 

місцева (автоном.) 

вбудовані 

окремо розташо-
вані 

чавун-
них 

залізних 

з газов. або електричн. водо-
грівами 

з водогр. на тверд.
паливі 

без колонок 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розрахунок вартості будинку

Літер 

Об'єкт оцінки (будинок, прибудова, надбудова, підвал, ґанок, сходи, балкон тощо) 

Площа основи S (м 2

Висота (H обм. ) (м)  

Об'єм V (м 3

Розрахункова висота поверху (H) (м) 

Відношення периметра до площі основи P / S 

Тип  

Вартість 1 м 3 даного типу в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт  

Вартість 1 м 3 з урахуванням поправок

Вартість заміщення (відтворення) (грн.) 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість (грн.) 

Примітка 

10 

11

12

13

14

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

Усього: 

 

 

 

 

 


Найменування ______________ Літер ________ Кількість поверхів _______ Рік побудови ________
Спосіб виконання робіт ________________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис основних конструктивних елементів об'єкта оцінки, передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Опис техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом, % 

Для оцінюваного об'єкта 

% зносу 

Середній % зносу 

поправочний коефіцієнт (K) 

питома вага після введення поправок, % 

скоригована питома вага, % 

10 

Фундаменти та цоколь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підлога 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дах і покрівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опалення:
а) пічне;
б) від місцевого котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Електрозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Усього: 

100 

  

  

100 

  

  


Узагальнений поправочний коефіцієнт К заг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

_______________ 

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К заг. х К госп. х К знец. х К інфляц. ) = 

S (гр. 7) 

  


2. Технічний опис окремих елементів будинку (ґанків, сходів, балконів тощо)

N за планом 

Найменування об'єкта оцінки 

Технічний опис окремих елементів будинку
(ґанків, сходів, балконів тощо) 

Поправки до 1 м 3 за типом (К) 

% зносу 

Примітка 


Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К х К госп. х К знец. х К інфляц. ) =

" ___ " ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                 /підпис, прізвище/ 

Перевірив ________________________
                                   /підпис, прізвище/  


(додаток 1.10 в редакції наказів Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 26.11.2002 р. N 73,
 від 15.06.2005 р. N 92,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 08.02.2006 р. N 42)

 

Додаток 1.10.1
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт про будинок (загальний метод)

Область ________________________
Місто (селище, село) ______________
Район __________________________ 

літер "___"
вулиця (провулок, площа) ________________ N ___
призначення будинку _________________________
рік побудови ________ кількість поверхів ________ 


Інженерне обладнання будинку (так чи ні) 

Дата 

Електро-
освітлення 

Водопостачання 

Каналізація 

Вентиляція 

Теле-
бачення 

Телефон 

Радіо 

Газо-
постачання 

Котельні 

Кількість котлів 

Кількість вбиралень 

Кількість ванн 

Кількість ліфтів 

Клас будинку 

холодне 

гаряче 

міська (центр.) 

місцева (автоном.) 

вбудовані 

окремо розта-
шовані 

чавун-
них 

залізних 

з газов. або електричн. водо-
грівами 

з водогр. на тверд. паливі 

без колонок 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Розрахунок вартості будинку

Літер 

Найменування об'єкта оцінки (будинок з прибудовами, надбудовами, підвалом, терасами, приямками тощо) 

Площа основи (S) в м 2  

Висота (H обм. ) в м 

Об'єм (V) в м 3  

Розрахункова висота поверху (H) в м 

Відношення периметра до площі основи P / S 

Тип 

Вартість 1 м 3 для даного типу в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт 

Вартість 1 м 3 з урахуванням поправок 

Вартість заміщення (відтворення) в грн. 

% зносу 

Інвентари-
заційна вартість в грн. 

Примітка 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього по будинку: 

  

  

  

  


Таблиця об'ємів потенційних об'єктів-аналогів 

Об'єм оцінюваного об'єкта __________ м 3
Величини параметрів: k _______; А ___________

Номери типів - потенційних аналогів 

  

  

  

  

  

Величини об'ємів об'єктів - типорозмірів 

  

  

  

  

  

Відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від об'ємів об'єктів типорозмірів (%) 

  

  

  

  

  


Відхилення об'ємів = V оцінюв. об'єкта х 100 / V типорозм. - 100

Спосіб виконання робіт ____________________

1. Опис конструктивних елементів будинку, визначення питомої ваги, зносу тощо

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Опис технічного стану 

Питома вага конструкт. елементів за аналогом, % 

Для оцінюваного об'єкта 

% зносу 

Середній % зносу 

попра-
вочний коефіцієнт (К) 

питома вага після введення поправок, % 

скориго-
вана питома вага, % 

10 

Фундаменти та цоколь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлога 

  

  

  

  

  

  

  

  

Дах і покрівля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Опалення:
а) пічне;
б) від місцевого котла 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Електрозабезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Водопровід 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Каналізація 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Газопостачання 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Ванни 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Телебачення 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Блискавкозахист 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

Оздоблення внутрішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Оздоблення зовнішнє 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Веранда 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Ґанок 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Сауна 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

Балкони 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

В'їзд в гараж 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Камін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

100 

 

 

100 

 

 


Узагальнений поправочний коефіцієнт К заг. = S (гр. 7) / 100 = 

S (гр. 10) х 100 

  

Гр. 8 заповнюється в разі визначення питомої ваги поелементно 

__________________ 

= % (середній) 

Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К заг. х К госп. х К знец. х К інфляц. ) = 

S (гр. 7) 

  


2. Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо)

N за планом 

Найменування об'єкта оцінки 

Технічний опис окремих елементів будинку (терас, приямків тощо) 

Поправки до 1 м 3 за типом (К) 

% зносу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К х К госп. х К знец. х К інфляц. ) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________________
                                  /підпис, прізвище/ 

Перевірив __________________
                             /підпис, прізвище/  


(додатки доповнено додатком 1.10.1 згідно з наказом Державного
 комітету України з питань житлово-комунального господарства
 від 15.06.2005 р. N 92)
 

Додаток 1.10.2
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт будинку (спрощений метод)

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N _____ літер "______"
призначення будинку ________________________
вулиця (провулок, площа)_____________________
поверховість (кількість поверхів) _______________
рік побудови ________  


Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

N
з/п 

Назва 

Повер-
ховість  

Об'єм буді-
вельний, V 3

у тому числі 

Площа забу-
дови,
  S 2

Загальна площа квартир будинку (корисна для вбудо-
вано-
прибу-
дованих примі-
щень),
  S б   2

Кіль-
кість квар-
тир (шт.) 

Середня загальна площа однієї квартири,
S кв 2

Серед-
ньозва-
жена висота поверху, h пов (м) 

Кількість секцій (шт.) 

надземної частини,
  V н. ч 3

під-
зем-
ної части-
ни,
V п. ч 3

10 

11 

12 

Житловий будинок,
у тому числі:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

житлова частина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

підвал (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

вбудовано-прибудовані приміщення (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Опис елементів оцінюваного будинку (блоку, секції), визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, їх питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів будинку, будівлі 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка техніч-
ного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога*,
Кеі = веі (о) : веі (а)  

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, g еі(о) (%)  

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах)  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


____________
* Поправочні коефіцієнти з урахуванням відмінностей елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога розраховуються шляхом ділення одиничної вартості елементів оцінюваного будинку на одиничну вартість відповідних елементів об'єкта-аналога.

Порядок розрахунку вартості будинку

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку 

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м 3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м 3  

  

Вартість відтворення 1 м 2 загальної площі за аналогом 

грн/м 2  

  

Вартість відтворення 1 м 2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м 2  

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до аналога  

Кк  

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти)  

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11  

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки і аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а  

  

Поправочний коефіцієнт на перевищення будівельного об'єму об'єкта оцінки порівняно з аналогом понад 5 % 

Кv (цегл.) = 0,95;
Кv (в.панел; в.блочн.) = 0,98  

  

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

Кб.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кv або
Кб.заг = Кк х Кті х Кв.п х Кv  

  

10 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.2)  

g еі(п) = ст. 5 х Кеі (ст. 6) , % 

  

12 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.2) - приведення до 100 %  

g еі(о) = g еі(п): Ке.заг  

  

13 

Визначення вартості заміщення 1 м 3 об'єкта оцінки станом на 01.01.2007 

в о( 1 м 3 ) = в а( 1 м 3 ) х Кб.заг х Ке.заг  

  

14 

Вартість заміщення оцінюваного нерухомого майна на дату оцінки (грн) 

Вз = (Вн.ч + Вп.ч) х Кінф, де
К п.ч = 0,8  

  

15 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки  

Кфіз = 100 % - S (ст.10) , де
100 %
S (ст. 10) згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

16 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз  

  


"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

________________
(підпис, прізвище) 


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.2 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Додаток 1.10.3
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт будинку (загальний метод)

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)__________________ 

N ____ літер "______"
вулиця (провулок, площа) _______________________
призначення будинку ___________________________
поверховість (кількість поверхів) _________________
рік побудови ________ 


Основні техніко-економічні показники будинку (блоку, секції)

N
з/п 

Назва 

По-
вер-
ховість

Об'єм буді-
вель-
ний, V 3

у тому числі 

Площа забу-
дови, S 2 )

Загальна площа квартир будинку (корисна - для вбудо-
вано-
прибу-
дованих примі-
щень, підвалу, паркінгу), S б 2

Кількість квартир, машино-
місць для паркінгу (шт.) 

Середня загальна площа однієї квартири (машино-
місця), S кв ( м 2

Середньо-
зважена висота поверху, h пов (м) 

Довжина будинку (секції) (м) 

Ширина будинку (секції) (м) 

Кількість секцій (шт.) 

над-
зем-
ної частини, V н.ч 3

під-
зем-
ної час-
тини, V п.ч 3

10 

11 

12 

13 

14 

Житловий будинок,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1 

житлова частина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2 

підвал (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 

вбудовано-прибудовані приміщення (за функціональним призначенням) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 

автопаркінг 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Опис елементів оцінюваного будинку, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу

Таблиця 1

N
з/п 

Назва 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості) 

Оцінка технічного стану 

Питома вага за аналогом (%) 

Для оцінюваного об'єкта 

розрахунок поправочних коефіцієнтів стосовно аналога, Кеі = в еі (о) : в еі (а)  

питома вага елементів після врахування поправок, g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, g еі(о) (%)  

фізичний знос елементів (%) 

знос будинку (ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Фундаменти та цоколь 

  

  

  

  

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Покриття (дах) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері та ворота 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сходи 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Сміттєпровід 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Балкони та лоджії 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Опорядження зовнішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Вбудовані шафи та антресолі 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Входи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

Ліфти 

  

  

  

  

  

  

  

  

18 

Ін-
же-
нер-
не об-
лад-
нан-
ня 

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

19 

Водопостачання холодне 

  

  

  

  

  

  

  

  

20 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

21 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

22 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

23 

Електропостачання та освітлення 

  

  

  

  

  

  

  

  

24 

Телефонізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

25 

Радіофікація 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 

Телебачення 

  

  

  

  

  

  

  

  

27 

Домофон 

  

  

  

  

  

  

  

  

28 

Блискавкозахист 

  

  

  

  

  

  

  

  

29 

Автоматизація і диспетчеризація 

  

  

  

  

  

  

  

  

30 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

  

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


Порядок розрахунку вартості об'єкта оцінки

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оцінюваного будинку  

Номер типу 

  

Вартість відтворення 1 м 3 будівельного об'єму за аналогом 

грн/м 3  

  

Вартість відтворення 1 м 2 загальної площі за аналогом 

грн/м 2  

  

Вартість відтворення 1 м 2 корисної площі вбудовано-прибудованих приміщень за аналогом 

грн/м 2  

  

Коефіцієнт класу капітальності об'єкта оцінки до об'єкта-аналога 

Кк  

  

Коефіцієнт з урахування територіальних умов будівництва (сейсмічність, розроблювані території, осідаючі ґрунти) 

1) Кт = Кс.о : Кс.а
2) Кті = 1,11  

  

Коефіцієнт до показників вартості з урахування різної висоти поверхів об'єкта оцінки та аналога  

Кв.п = Кп.о : Кп.а  

  

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості поверхів об'єкта оцінки та аналога 

Кк.п  

  

Коефіцієнт до показників вартості будинків на відмінність середньої загальної площі квартир об'єкта оцінки та аналога  

Кс.пл  

  

10 

Коефіцієнт до показників вартості на відмінність в кількості секцій між об'єктом оцінки та аналогом  

Кк.с  

  

11 

Коефіцієнт до показників вартості будинків з різними конструктивними схемами на зміну їх ширини  

Кш  

  

12 

Поправочний коефіцієнт до вартості відтворення будинку-аналога за відмінностями загальних характеристик об'єкта оцінки 

К б.заг = Кк х Кт х Кв.п х Кк.п х Кс.пл х Кк.с х Кш  

  

13 

Загальний поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

14 

Питома вага елементів після урахування поправок (заноситься у ст. 7 таблиці 1 додатка 1.10.3)  

g еі(п) = ст. 5 х К еі (ст. 6) , % 

  

15 

Коригування питомих ваг елементів (заноситься у ст. 8 таблиці 1 додатка 1.10.3) 

g еі(о) = g еі(п) : Ке.заг  

  

16 

Визначення вартості заміщення 1 м 3 об'єкта оцінки  

во( 1 м 3 ) = ва( 1 м 3 ) х Кб.заг х Ке.заг  

  

17 

Визначення вартості заміщення 1 м 2 об'єкта оцінки 

во( 1 м 2 ) = ва( 1 м 2 ) х Кб.заг х Ке.заг або

во(1м 2 ) =  

Во(б)
S б  

=  

Vб x во( 1 м 3 )
S б  


для об'єктів повторного використання 

  

18 

Вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки на дату оцінки (грн)  

Вз = (Вж.ч +Вн.п+ Впідв) х Кінф  

  

19 

Коефіцієнт фізичного зносу об'єкта оцінки 

Кфіз =  

100 % - S (ст.10)
100 % 


  

20 

Інвентаризаційна вартість об'єкта оцінки (грн) 

Вінв = Вз х Кзнец х Кр х Кфіз  

  


"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

__________________
     (підпис, прізвище) 

Перевірив 

_______________
   ( підпис, прізвище)  


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.3 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Додаток 1.10.4
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м 2 )

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село) ________________

N ___ житлового будинку N __________ літер "_____"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) ________ 


Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваної квартири станом на __________ 

Загальна площа квартир,
S б 2

Кількість квартир,
NN  

Середньозважена висота поверху,
h пов. б (м) 

Коефіцієнт фізичного зносу будинку,
К фіз.б  

Вартість заміщення 1 м 2 загальної площі будинку,
в б 2 ), грн 

Загальна площа,
S(о) кв 2

Висота поверху,
h пов. кв (м) 

Висота приміщення,
h пр. кв (м) 

  

  

  

  

  

  

  

  


Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів квартири 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е ** 

питома
вага елементів після врахування поправок,
g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %, g еі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос квартири (ст. 8 х ст. 9) (%)  

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - S g еі 

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

S гр .7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу 

  

Загальна площа однієї квартири будинку (середня)  

Sкв.б (м 2 ) =  

Sб(м 2 )
N  


  

Усереднена вартість заміщення 1 м 2 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в (о)кв ( 1 м 2 ) = в б( 1 м 2 ) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт на різну величину середньої загальної площі квартир будинку і загальної площі оцінюваної квартири  

Кпл.кв  

  

Поправочний коефіцієнт на різну середньозважену висоту приміщень будинку і висоту приміщень оцінюваної квартири в цьому будинку  

Кв.пр =  

hпр.кв
hпр.б  


  

Поправочний коефіцієнт з урахування непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов  

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів об'єкта оцінки і об'єкта-аналога (заноситься в підсумок ст. 6 таблиці 1 додатка 1.10.4)  

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Узагальнений поправочний коефіцієнт до вартості заміщення 1м 2 загальної площі оціненого будинку 

Куз.кв = Кпл.кв х Кв.пр х Кв.пов х Ке.заг  

  

Скоригована вартість заміщення квартири (грн) 

Вз.с.кв = Sкв х в (о)кв( 1 м 2 ) х Куз.кв  

  

10 

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

Кфіз. к в згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

11 

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.с.кв х К фіз.кв х Кзнец х Кр  

  

12 

Вартість додаткових поліпшень квартири  

Впол.д.кв  

  

13 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням додаткових поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв  

  


"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.4 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Додаток 1.10.5
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт квартири

(через вартість 1 м 3 )

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N ___ житлового будинку N ________ літер "_______"
по вулиці (провулку, площі) _____________________
рік побудови будинку ________
рік капітального ремонту (поліпшень) _____________ 


Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваної квартири станом на ___________ 

Будівельний об'єм,
V ( 1 м 3

Загальна площа квартир,
S кв. б 2

Середньозважена висота поверху,
h пов. б ( м )  

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз. б 

Вартість заміщення 1 м 3 ,
в б 3 ) (грн)  

Загальна площа,
S кв 2

Висота поверху,
h пов.кв (м) 

Об'єм корисний,
V кв 3

  

  

  

  

  

  

  

  


Опис елементів квартири, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату її оцінки

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо) 

Опис технічного стану 

Питома вага елементів за даними оціненого будинку
(%) 

Для оцінюваної квартири 

поправочний коефіцієнт,
К е ** 

питома вага елементів після врахування поправок,
g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приведення до 100 %,
g еі(о) (%) 

фізичний знос елементів
(%) 

знос квартири
(ст 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - S g еі  

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

S ст . 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


____________
* Розглядаються елементи квартири, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу будинку на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваної квартири до одиничної вартості відповідних елементів будинку, до якого належить ця квартира.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості квартири (спрощений метод оцінки)

Таблиця 2

N
з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників 

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Корисний об'єм оцінюваної квартири будинку - Vкв (визначається як добуток загальної площі цієї квартири і висоти поверху) 

Vрозр.кв (м 3 ) =Vкв х Кv ,

де Кv

         Vб _____
Sкв.б х hпов.б  


 

  

Усереднена вартість заміщення 1 м 3 оцінюваної квартири на дату оцінки 

в (о) кв ( 1 м 3 ) = вб ( 1 м 3 ) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт з урахуванням непропорційної зміни одиничної вартості при відмінності висоти поверху оцінюваної квартири у порівнянні з середньозваженою висотою поверху оціненого будинку 

Кв.пов  

  

Поправочний коефіцієнт на відмінність елементів оцінюваної квартири від відповідних елементів оціненого будинку (заноситься в підсумок ст. 6 додатка 1.10.5) 

Ке.заг = S ст. 7 : 100
згідно з додатком 1.10.5 

  

Попередня вартість заміщення окремої квартири 

Вз.п.кв = Vрозр. кв х в(о)кв ( 1 м 3 ) х Кв.пов х Ке.заг  

  

Коефіцієнт фізичного зносу квартири 

К фіз. кв - згідно з додатком 1.10.5 

  

Інвентаризаційна вартість квартири (грн) 

Вінв.кв = Вз.п.кв х Кзнец х Кр х Кфіз.кв  

  

Вартість додаткових поліпшень квартири  

В пол.д.кв  

  

10 

Підсумкова інвентаризаційна вартість квартири з урахуванням поліпшень (грн) 

Вп.інв.кв = В інв.кв + В пол.д.кв  

  


"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.5 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Додаток 1.10.6
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень
(через вартість 1 м 2 )

Область ____________________________
Район ______________________________
Місто (селище, село)_________________

N __ житлового будинку N _____ літер "______________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 


Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваних нежитлових приміщень станом на ________ 

Вартість заміщення 1 м 2 корисної площі нежитлового приміщення,
в н.п.б 2 ) (грн) 

Середньозважена висота поверху,
h пов. б (м) 

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз. б  

Корисна площа,
S н. п 2

Середньозважена висота поверху,
h п.н.п (м) 

Вартість заміщення 1 м 2 загальної площі,
в н.п 2 ) (грн) 

  

  

  

  

  

  


Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів, питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N з/п 

Назва елементів* 

Опис елементів (матеріал, конструктивні рішення тощо)  

Опис технічного стану елементів

Питома вага елементів за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення  

попра-
вочний коефі-
цієнт, Ке ** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок,
g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %,
g еі(о) (%)  

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення
(ст. 8 х ст. 9) (%) 

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - S g еі  

  

  

  

  

  

  

За підсумком:  

100 % 

S ст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні його фізичного зносу на дату оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м 2 )

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку 

Номер типу  

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку  

К е.заг = S ст. 7 : 100  згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м 2 нежитлових приміщень на дату їх оцінки 

в (о) н.п ( 1 м 2 ) = в н.п.б( 1 м 2 ) х Кінф  

  

Поправочний коефіцієнт на різну висоту оцінюваних нежитлових приміщень і висоту (середньозважену) усіх нежитлових приміщень  

К в.п =  

   h н.п_
h с.н.п  


  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень при показниках різної висоти нежитлових приміщень  

В(з) н.п = S н.п х в(о)н.п ( 1 м 2 )  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень 

Кфіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень (грн) 

В інв.н.п = В (з)н.п х Ке.заг х Кв.п х К знец х Кр х Кфіз.н.п  

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень 

В інв. д. е = S В д.е (а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е  

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів) (грн) 

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е  

  


Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

______________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

_____________
(підпис, прізвище) 


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.6 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)
 

Додаток 1.10.7
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт нежитлових (вбудовано-прибудованих) приміщень (через вартість 1 м 3 )

Область ___________________________
Район _____________________________
Місто (селище, село)_________________ 

N __ житлового будинку N _____ літер "____________"
по вулиці (провулку, площі) ________________________
на якому поверсі розташовано ______, рік побудови ___
рік капітального ремонту (поліпшень) _______________ 


Основні техніко-економічні показники об'єкта оцінки

Показники оціненого будинку станом на ___________ 

Показники оцінюваних нежитлових приміщень станом на ________ 

Вартість заміщення 1 м 3 ,
вб 3 ) (грн) 

Коефіцієнт фізичного зносу,
К фіз.б

Об'єм будівельний,
V н.п 3

Вартість заміщення 1 м 3 ,
в н.п 3 ) (грн) 

  

  

  

  


Опис елементів нежитлових приміщень, визначення поелементних поправочних коефіцієнтів питомої ваги та фізичного зносу на дату оцінки нежитлового приміщення

Таблиця 1

N
з/п 

Назва елементів* 

Опис основних елементів об'єкта оцінки (матеріал, конструктивні рішення, особливості тощо)  

Опис технічного стану елементів об'єкта оцінки 

Питома вага за даними оціненого будинку (%) 

Для оцінюваного нежитлового приміщення 

поправочний коефіцієнт,
К е ** 

питома вага елементів після враху-
вання поправок, g еі(п) (%) 

питома вага елементів після приве-
дення до 100 %, g еі(о) (%) 

фізичний знос елементів (%) 

знос нежитлового приміщення (ст. 8 х ст. 9) (%)  

10 

Стіни 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

  

  

  

  

Перекриття  

  

  

  

  

  

  

  

  

Підлоги 

  

  

  

  

  

  

  

  

Вікна та балконні двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опорядження внутрішнє 

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші роботи 

  

  

  

  

  

  

  

  

Опалення та вентиляція 

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

Водопостачання гаряче 

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Каналізація та водовідведення 

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

Газопостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

13 

Електропостачання 

  

  

  

  

  

  

  

  

14 

Слабкострумні пристрої 

  

  

  

  

  

  

  

  

15 

Додаткові елементи 

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

Інші елементи, не враховані вище*** 

  

  

% = 100 % - S g еі  

  

  

  

  

  

  

  

  

За підсумком: 

100 % 

S ст. 7 : 100 

S
(%) 

100 % 

  

S
(%) 


____________
* Розглядаються елементи нежитлового приміщення, які відрізняються за інженерними рішеннями від відповідних елементів будинку, що були враховані при визначенні фізичного зносу на дату його оцінки.

** Поправочний коефіцієнт з урахування різних конструктивних рішень елементів об'єкта оцінки розраховується як відношення одиничної вартості елементів оцінюваного нежитлового приміщення до вартості відповідних елементів будинку, до якого належить це нежитлове приміщення.

*** Фізичний знос інших елементів, які не враховані вище, стовпчик 9 рядка 16, приймається рівним фізичному зносу оціненого будинку.

Порядок розрахунку вартості нежитлових приміщень (через вартість 1 м 3 )

Таблиця 2

N з/п 

Назва 

Одиниці виміру, коефіцієнти, посилання, формули 

Розрахунок показників  

Тип (аналог) оціненого будинку  

Номер типу 

  

Поправочний коефіцієнт з урахування відмінностей елементів вбудованих нежитлових приміщень від елементів оціненого будинку 

К е.заг = S ст. 7 : 100 згідно з таблицею 1 цього додатка  

  

Визначення вартості заміщення (відтворення) 1 м 3 нежитлових приміщень на дату їх оцінки  

в н.п ( 1 м 3 ) = в б( 1 м 3 ) х К інф  

  

Визначення загальної вартості заміщення нежитлових приміщень  

В (з) н.п = V н.п х в н.п( 1 м 3 )  

  

Коефіцієнт фізичного зносу нежитлових приміщень  

К фіз.н.п згідно з таблицею 1 цього додатка 

  

Інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень  

В інв.н.п = В(з)н.п х Ке.заг х Кзнец х К р х Кфіз.н.п  

  

Інвентаризаційна вартість додаткових елементів нежитлових приміщень  

В інв.д.е = S Вд.е(а) х Кінф х Кзнец х Кр х Кфіз.д.е  

  

Підсумкова інвентаризаційна вартість нежитлових приміщень з урахуванням додаткових поліпшень (елементів)  

В(п)інв.н.п = В інв.н.п + В інв.д.е (грн)  

  


Примітка. Кр - за показниками опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України, які періодично розробляються Мінрегіонбудом України.

"___" ____________ 20 __ року 

Виконав 

_____________
(підпис, прізвище) 

Перевірив 

______________
(підпис, прізвище) 


(Інструкцію доповнено додатком 1.10.7 згідно з наказом Міністерства з
 питань житлово-комунального господарства України від 01.06.2010 р. N 167)

 

Додаток 1.11
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


Оцінювальний акт
про господарські будівлі та споруди

Область _____________________
Місто (селище, село) __________
Район _______________________
вулиця (провулок, площа) _________________ N ___

1. Господарські будівлі

Літер 

Найменування об'єкта оцінки 

Площа основи (S) в м 2  

Висота (H обм. ) в м 

Об'єм (V) в м 3  

Тип 

Вартість 1 м 3 в грн. 

Зведений поправочний коефіцієнт  

Вартість 1 м 3 з урахуванням поправки 

Вартість заміщення в грн. 

% зносу  

Вартість інвентари-
заційна в грн. 

Примітка  

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


2. Господарські споруди

N за планом 

Найменування об'єкта оцінки 

Технічний опис 

Одиниця виміру 

Кількість одиниць 

Тип 

Вартість одиниці виміру 

Поправки до вартості 

Коеф. на госпспосіб, знецінення, інфляцію 

Вартість одиниці виміру з урахуванням поправок 

Вартість заміщення в грн. 

% зносу  

Вартість інвентари-
заційна в грн. 

Примітка  

10 

11 

12 

13 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ____
Спосіб виконання робіт _________________

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Питома вага конструктивних елементів за аналогом, % 

Для оцінювального об'єкта 

Поправочний коефіцієнт (К) 

Питома вага після введення поправочного коефіцієнта, % 

Фундамент 

 

 

 

 

Стіни 

 

 

 

 

Перегородки 

 

 

 

 

Перекриття 

 

 

 

 

Підлога 

 

 

 

 

Дах і покрівля 

 

 

 

 

Вікна 

 

 

 

 

Двері 

 

 

 

 

Електрозабезп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Усього: 

 


Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К заг. х К госп. х К знец. х К інфляц. ) =

Літер ___ Найменування _______________ Рік побудови _____ Кількість поверхів ___
Спосіб виконання робіт _____________________

N з/п 

Найменування конструктивних елементів 

Опис конструктивних елементів об'єкта оцінки.
Передумова щодо поправок відносно аналога та їх визначення 

Питома вага конструктивних елементів за аналогом, % 

Для оцінювального об'єкта  

Поправочний коефіцієнт (К) 

Питома вага після введення поправочного коефіцієнта, % 

Фундамент 

  

  

  

  

Стіни 

  

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

  

Підлога 

  

  

  

  

Дах і покрівля 

  

  

  

  

Вікна 

  

  

  

  

Двері 

  

  

  

  

Електрозабезп. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

100 

Усього: 

  


Узагальнений поправочний коефіцієнт К = гр. 6 / 100 =

Зведений поправочний коефіцієнт К звед. = (К заг. х К госп. х К знец. х К інфляц. ) =

"___" ____________ 200_ р. 

Виконав ___________________
                               /підпис, прізвище/ 

Перевірив ___________________
                             /підпис, прізвище/  


(додаток 1.11 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань житлово-комунального господарства від 15.06.2005 р. N 92)

 

Додаток 1.12
до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 


ЕСКІЗ

планів поверхів будинку N ________________ літер ____________________

вулиця (провулок, площа) __________________________________________

місто (селище, село)_______________________________________________

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Призначення будинку _____________________________ рік побудови _____

Найменування конструктивних елементів 

Характеристика конструктивних елементів 

Технічних стан 

% зносу 

Фундамент 

  

  

  

Стіни 

  

  

  

Перегородки 

  

  

  

Перекриття 

  

  

  

Підлога 

  

  

  

Покрівля 

  

  

  

Вікна 

&nb